logo
shutterstock 1822013300
shutterstock 1822013300
05.04.2023 - 10:28

Anoran vastuullisuuden vahva vuosi: merkittäviä askelia vuonna 2022

Anoran Vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu. Anora jatkoi vastuullisuusohjelmansa vahvaa edistämistä kaikilla avainalueilla vuoden aikana. Tärkein askel oli yhtiön uuden strategian ja vision julkistaminen – vastuullisuus on kummankin keskiössä.

Anoran visio on olla Pohjoismaiden johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo, joka rakentaa kasvua vastuullisuuden kautta. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö sitoutui uuteen, kunnianhimoiseen, vuoteen 2030 ulottuvaan vastuullisuustiekarttaan.

“Vastuullisuus on strategiamme ytimessä ja tuotantomallimme perusta. Haluamme, että vuoteen 2030 mennessä Anora on toimialansa johtava vastuullisuustoimija. Tiekarttamme rakentuu pitkäjänteisen vastuullisuustyömme ja vuosikymmenen mittaisten vastuullisuuspanostustemme luomalle perustalle”, Anoran viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petra Gräsbeck sanoo.

Keväällä 2022 toteutettu uusi olennaisuusanalyysi toimi vastuullisuustiekartan pohjana. Analyysi tiivisti yhtiön vastuullisuustyön kriittisimmät alueet, joista tärkeimmät liittyivät ilmastokysymyksiin, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ympäristöystävällisiin pakkauksiin ja uudistavaan maanviljelyyn.

Vuoden 2022 aikana Anoran vastuullisuustyö keskittyi vastuullisuustiekartan kolmeen pääalueeseen:

  • Planeetta: Hiilineutraaliin tuotantoon pyrkiminen, uudistavan viljelyn edistäminen, kiertotalousmallin edelleen kehittäminen

  • Ihmiset: Reilun ja turvallisen työpaikan ja arvoketjun rakentaminen, monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden varmistaminen, vankan turvallisuuskulttuurin vahvistaminen

  • Tuotteet: Modernin, vastuullisen juomakulttuurin tukeminen, ympäristöystävällisiin pakkauksiin siirtyminen, alkoholittomien ja matala-alkoholisten juomien osuuden kasvattaminen

Vuoden 2022 vastuullisuuden toimenpiteet: Planeetta

Vuonna 2022 Anora sitoutui asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet Science-Based Targets initiativen (SBTi) ohjeistusten mukaisesti. Päästövähennystavoitteet asetetaan koko arvoketjulle (päästöluokille Scope 1–3) ja ne linjataan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Anora toteutti lisäksi ensimmäistä kertaa koko yhtiön arvoketjun kattavan päästölaskelman päästöluokissa Scope 1, 2 ja 3. Arvoketjun, eli Scope 3 -päästöluokan osalta on aloitettu kartoittamaan, miten toiminta voisi olla tehokkaampaa ja miten yhteistyökumppanien kanssa voidaan vähentää päästöjä niin tuotantoketjun alku- kuin loppupäässä.

Vuoden 2022 aikana Anora jatkoi toimiaan edistääkseen tavoitettaan oman tuotannon hiilineutraalisuudesta vuoteen 2030 mennessä ja Koskenkorvan tislaamon hiilineutraalisuudesta jo vuoden 2026 aikana – molemmat ilman päästökompensaatioita. Palkitun Koskenkorvan tislaamon toiminta perustuu täysin kiertotalouteen, ja tislaamo hyödyntää kaikki ohran tislauksen sivuvirrat. Ohran kuori poltetaan yhtiön omalla biovoimalaitoksella, joka tuotti lähes puolet tislaamon tuotannossa käytetystä höyrystä vuonna 2022. Tislaamon jätteiden kierrätys- ja hyötykäyttöaste oli 100 prosenttia vuonna 2022, mikä oli erinomainen esimerkki kiertotaloudesta käytännössä. Vuoden loppuun mennessä tislaamon fossiiliset päästöt olivat vähentyneet puoleen verrattuna vuoden 2014 lähtötasoon.

Anora lisäsi toimia regeneratiivisen eli uudistavan viljelyn tukemiseksi ja kehittämiseksi tavoitteenaan vähentää ohranviljelystä syntyviä päästöjä. Ohra on yhtiön viljapohjaisten tuotteiden pääraaka-aine ja Anora ostaa yli 200 miljoonaa kiloa ohraa vuosittain, joten toimilla on merkittävä vaikutus. Yhtiö jatkoi tiivistä yhteistyötään Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa uudistavan viljelyn käytäntöjen edistämiseksi, ja loppuvuodesta Anora solmi viljelijöiden kanssa sopimuksia, joiden myötä yhtiö saa arviolta 2,5 miljoonaa kiloa regeneratiivisesti viljeltyä ohraa syksyllä 2023.

2022 vastuullisuuden toimenpiteet: Ihmiset

Vuonna 2022 Anora jatkoi reilun, turvallisen ja inklusiivisen työn edistämistä koko globaalissa arvoketjussaan ja omassa toiminnassaan, ja keskittyi erityisesti ihmisoikeuksien painottamiseen. Anora on rakentanut useiden vuosien ajan omassa tuotannossaan vahvaa turvallisuuskulttuuria, jota kehitetään ja vahvistetaan edelleen matkalla kohti vuoden 2030 tavoitetta nollasta poissaoloon johtavasta tapaturmasta.

Marraskuussa 2022 Anora liittyi YK:n Global Compact -hankkeeseen, joka on maailmaan suurin vapaaehtoinen yritysvastuuhanke. Hankkeeseen osallistuminen mahdollistaa nykyisten ja tulevien toimintojen ja strategian yhdenmukaistamisen yleisesti tunnustettujen ympäristö-, työ- ja ihmisoikeusperiaatteita koskevien toimenpiteiden kanssa.

2022 vastuullisuuden toimenpiteet: Tuotteet

Vuonna 2022 Anora vahvisti vastuullisen juomakulttuurin edistämisen tavoitettaan sijoittamalla 5 miljoonaa euroa innovatiiviseen ISH Spirits -kasvuyritykseen, joka on erikoistunut palkittujen alkoholittomien juomien valmistukseen. Kesäkuussa Anora hankki Tanskan johtavan viiniyhtiön Globus Winen, joka on erikoistunut viinin pakkaamiseen lähellä loppumarkkinoita, mikä vähentää viinin ilmastovaikutuksia merkittävästi.

Uusi vastuullisuustiekartta korostaa Anoran tavoitetta johtaa siirtymää juomien pakkauksissa lasista ilmastoystävällisempiin vaihtoehtoihin. Vuoden 2022 aikana 60 prosenttia Anoran omista tuotteista pakattiin ilmastoystävällisiin pakkauksiin, joiden hiilijalanjälki on 60–90 prosenttia pienempi kuin lasin. Vuoden lopussa 87 prosenttia yhtiön PET-pulloista oli valmistettu 25-prosenttisesti kierrätetystä PET-muovista eli rPET-muovista.

Lue Anoran 2022 Vastuullisuusraportti täällä >