logo
23.03.2023 - 11:00

Anoran vuosikertomus 2022 sekä palkitsemisraportti 2022 on julkaistu

Anora Group Oyj Pörssitiedote 23.3.2023 klo 11.00

Anoran vuosikertomus 2022 sekä palkitsemisraportti 2022 on julkaistu

Anora Group Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen 2022. Vuosikertomus sisältää liiketoimintakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, EU:n taksonomia-asetuksen mukaisen selvityksen, tilinpäätöksen liitetietoineen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin vuodelta 2022. Vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Suomenkielinen vuosikertomus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa anora.com/sijoittajat.

Anoran vuoden 2022 vuosikertomus on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona sekä PDF-raportin muodossa. ESEF-raportointivaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on antanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin Anora Groupin ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennus on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. Raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa anora.com/sijoittajat.

Suomenkielinen palkitsemisraportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa anora.com/sijoittajat.

Anora Group Oyj

Lisätietoja:

Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anoran vuosikertomus 2022 sekä palkitsemisraportti 2022 on julkaistu