logo
20.03.2024 - 13:00

Anoran vuosikertomus ja palkitsemisraportti vuodelta 2023 sekä päivitetty palkitsemispolitiikka on julkaistu – Korjaus Q4 2023 -tilinpäätöstiedotteen tilintarkastamattomiin lukuihin

Anora Group Oyj Pörssitiedote 20.3.2024 klo 13.00

Anoran vuosikertomus ja palkitsemisraportti vuodelta 2023 sekä päivitetty palkitsemispolitiikka on julkaistu – Korjaus Q4 2023 -tilinpäätöstiedotteen tilintarkastamattomiin lukuihin

Anora Group Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen 2023. Vuosikertomus sisältää liiketoimintakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, EU:n taksonomia-asetuksen mukaisen selvityksen, tilinpäätöksen liitetietoineen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin vuodelta 2023. Vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Suomenkielinen vuosikertomus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa anora.com/sijoittajat.

Anoran vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona sisältäen virallisen tilinpäätöksen sekä PDF-raportin muodossa. ESEF-raportointivaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot XBRL block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on antanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin Anora Groupin ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennus on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu)-varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. Raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa anora.com/sijoittajat.

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on lisäksi antanut rajoitetun varmuuden antavan riippumattoman varmentajan varmennusraportin, jonka kohteena olivat Anoran 2023 vuosikertomuksessa esitetyt tietyt vastuullisuustiedot.

Suomenkielinen palkitsemisraportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa anora.com/sijoittajat. Päivitetty palkitsemispolitiikka on myös julkaistu tänään, ja se on tämän tiedotteen liitteenä pdf-versiona.

Korjaus Q4 2023 -tilinpäätöstiedotteen tilintarkastamattomiin lukuihin

Tilintarkastettu tilinpäätös sisältää luonteeltaan vähämerkityksellisen1,1 milj. euron korjauksen verrattuna 14.2.2024 julkistetun tilinpäätöstiedotteen tilintarkastamattomiin tilinpäätöstietoihin. Korjaus liittyy neljännellä vuosineljänneksellä 2023 kirjattuun vuotta 2023 koskevaan alennukseen, mikä aiheuttaa vastaavat oikaisut liikevaihtoon ja tulokseen sekä Q4/2023 että vuonna 2023. Korjauksen vaikutukset on huomioitu liitteessä olevan vuosikertomuksen tilintarkastetussa tilinpäätöksessä esitetyissä luvuissa.

Tilintarkastetun tilinpäätöksen päivitetyt avainluvut (UUSI)

Milj. euroaQ4 23Q4 22Muutos20232022Muutos
Liikevaihto211,2221,6-4,7 %726,5702,73,4 %
Bruttokate86,889,2-2,6 %305,4299,32,0 %
% liikevaihdosta41,140,242,042,6
Vertailukelpoinen käyttökate27,120,929,7 %68,276,1-10,4 %
% liikevaihdosta12,89,49,410,8
Käyttökate21,918,916,2 %67,567,9-0,6 %
Vertailukelpoinen liiketulos18,912,254,8 %34,842,9-18,9 %
% liikevaihdosta9,05,54,86,1
Liiketulos-51,710,2-31,334,7
Kauden tulos-44,23,7-39,918,1
Osakekohtainen tulos, euroa-0,650,05-0,590,26
Liiketoiminnan nettorahavirta100,136,1135,3-0,4
Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk2,04,02,04,0*
Henkilöstö kauden lopussa1 2191 251-2,6 %1 2191 251-2,6 %

* Jos Globus Winen luvut 12 kuukaudelta huomioitaisiin, nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (12kk) vuodelta 2022 olisi ollut noin 3,7.

14.2.2024 julkistetun tilintarkastamattoman tilinpäätöstiedotteen avainluvut (VANHA)

Milj. euroaQ4 23Q4 22Muutos20232022Muutos
Liikevaihto212,4221,6-4,2 %727,6702,73,5 %
Bruttokate88,089,2-1,3 %306,5299,32,4 %
% liikevaihdosta41,440,242,142,6
Vertailukelpoinen käyttökate28,220,935,2 %69,476,1-8,9 %
% liikevaihdosta13,39,49,510,8
Käyttökate23,118,922,3 %68,767,91,1 %
Vertailukelpoinen liiketulos20,112,264,7 %35,942,9-16,3 %
% liikevaihdosta9,45,54,96,1
Liiketulos-50,510,2-30,234,7
Kauden tulos-43,33,7-39,018,1
Osakekohtainen tulos, euroa-0,640,05-0,580,26
Liiketoiminnan nettorahavirta100,136,1135,3-0,4
Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk2,04,02,04,0*
Henkilöstö kauden lopussa1 2191 251-2,6 %1 2191 251-2,6 %

* Jos Globus Winen luvut 12 kuukaudelta huomioitaisiin, nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (12kk) vuodelta 2022 olisi ollut noin 3,7.

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja: Milena Hæggström, Sijoittajasuhdejohtaja, milena.haeggstrom@anora.com, Puh. 040 5581 328

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anoran vuosikertomus ja palkitsemisraportti vuodelta 2023 sekä päivitetty palkitsemispolitiikka on julkaistu – Korjaus Q4 2023 -tilinpäätöstiedotteen tilintarkastamattomiin lukuihin