logo
08.01.2024 - 17:30

Muutos Anora Groupin johtoryhmässä: Anoran talousjohtaja vaihtuu

Anora Group Oyj Pörssitiedote 8.1.2024 klo 17.30

Muutos Anora Groupin johtoryhmässä: Anoran talousjohtaja vaihtuu

Anora Groupin talousjohtaja Sigmund Toth on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään viimeistään 1.8.2024 saakka. Hänen seuraajansa valintaprosessi on käynnistetty. Sigmund on erittäin sitoutunut edistämään yhtiön menestystä irtisanoutumisajallaan, varmistaen tehtävien sujuvan siirron seuraajalleen.

Sigmund Toth on toiminut Anoran talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä syyskuussa 2021 tapahtuneesta Altian ja Arcuksen sulautumisesta lähtien, sekä Arcuksen talousjohtajana ja väliaikaisena toimitusjohtajana tätä ennen.

“Sigmund on ollut vahvasti mukana Anoran vuoteen 2030 ulottuvan kasvustrategian määrittelyssä. Haluan kiittää häntä hänen arvokkaasta panoksestaan yhtiön taloudellisen ohjauksen kehittämiseen ja toivotan hänelle kaikkea hyvää tulevaan”, sanoo Anoran toimitusjohtaja Jacek Pastuszka.

“Haluamme hallituksen puolesta kiittää Sigmundia hänen arvokkaasta panoksestaan yhtiön kehittämiseen Altian ja Arcuksen välillä tehdyn sulautumisen sekä tämän jälkeen tehtyjen yrityskauppojen kautta. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaan”, sanoo Anoran hallituksen puheenjohtaja Michael Holm Johansen.

Anora Group Oyj

Michael Holm Johansen, Anoran hallituksen puheenjohtaja

Jacek Pastuszka, toimitusjohtaja

Yhteystiedot:

Milena Hæggström, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@anora.com

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset mediat www.anora.com

Muutos Anora Groupin johtoryhmässä: Anoran talousjohtaja vaihtuu