logo
anora-koskenkorva-village
anora-koskenkorva-village
25.03.2024 - 10:30

Onnistunut vuosi Anoran vastuullisuustyölle: huomattava päästövähennys ja parantuneet ESG-luokitukset vuonna 2023

Anoran vuoden 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu. Anora otti jälleen merkittäviä askelia eteenpäin kaikilla vastuullisuuden keskeisillä osa-alueilla.

Anoran visiona on olla Pohjoismaiden johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien talo, joka luo kasvua vastuullisuuden kautta, ja olemme sitoutuneet vuoteen 2030 ulottuvan vastuullisuustiekarttamme, “Uudistetaan tulevaisuus”, kunnianhimoisiin tavoitteisiin.

”Vastuullisuus on strategiamme ytimessä ja tuotantomme perusta. Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä Anoran vastuullisuuskäytännöt toimivat esimerkkinä koko alallemme. Tähänastinen vastuullisuustyömme sekä investoinnit, joita olemme tehneet vastuullisuuden eteen jo yli vuosikymmenen ajan, toimivat vankkana perustana vastuullisuustiekartallemme”, kertoo Anoran viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petra Gräsbeck.

Helmikuussa 2024 Anora sai EcoVadisin yhteiskuntavastuuta mittaavassa arvioinnissa Gold Medal -luokituksen, joka oli Anoran neljäs peräkkäinen Gold Medal -luokitus vuosittain toteutetussa arvioinnissa. Anoran tulos 74/100 (68/100) oli parannus edellisvuodesta ja Anora ylsi arvioitujen yhtiöiden parhaan viiden prosentin joukkoon.

Anora sai myös ensimmäisen, B-tasoisen CDP:n ilmastonmuutokseen liittyvän luokituksensa alkuvuodesta 2024, joka osoittaa koordinoitua toimintaa ilmastoasioissa. Anoran pistemäärä on elintarvike- ja juomateollisuuden keskiarvoa (B-) parempi.

S&P Global ESG -luokituksessa Anora sai 49 (39) pistettä, mikä tarkoittaa 10 pisteen parannusta edellisvuoteen verrattuna. Vertaisryhmässämme, joka koostuu 98 juoma-alan yrityksestä, keskimääräinen pistemäärä oli 29 pistettä, ja Anora oli tässä ryhmässä parhaan neljänneksen joukossa.

Sustainalyticsin ESG-riskiluokituksessa Anora paransi niin ikään tulostaan 22,7 pisteeseen, ja Morningstar Sustainalytics arvioi Anoran olevan keskitason riskin tasolla ESG-tekijöiden aiheuttamien olennaisten taloudellisten vaikutusten osalta. Tämä on parannus verrattuna edelliseen arviointiin, jossa Anoran arvioitiin kuuluvan korkean riskin luokkaan 30,2 pisteellä.

Anoran vastuullisuustyö keskittyi kolmeen keskeiseen vastuullisuustiekartan teemaan vuonna 2023:

  • Planeetta: kiertotalouden edistäminen; hiilineutraaliuden saavuttaminen omissa toiminnoissa; uudistavan viljelyn tukeminen

  • Ihmiset: riskimaissa toteutettavien auditointien tai sertifiointien lisääminen sekä eettisten periaatteiden allekirjoittaminen toimittajien toimesta; turvallisuushavaintojen lisääminen ja tapaturmien vähentäminen; monimuotoisen, yhdenvertaisen ja osallistavan työyhteisön varmistaminen

  • Tuote: ilmastoystävällisiin pakkauksiin siirtyminen koko tuoteportfoliossa; matala-alkoholisten ja alkoholittomien tuotteiden lisääminen; modernin, vastuullisen juomakulttuurin tukeminen

Planeetta

Anora toimitti loppuvuodesta 2023 tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteensa Science Based Targets -aloitteen validoitavaksi. Kunnianhimoiset tavoitteet kuvastavat Anoran sitoutumista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristövaikutustensa minimoimiseen. Odotamme validoinnin tulosta vuoden 2024 aikana.

Anora otti jälleen askeleita kohti tavoitettaan hiilineutraalista tuotannosta ilman päästökompensaatioita vuoteen 2030 mennessä ja Koskenkorvan tislaamolla jo vuoden 2026 aikana. Vähensimme Scope 1- ja 2 -päästöluokkien fossiilisia päästöjä 21 prosentilla vuonna 2023 edellisvuoden tasoon verrattuna. Yksi kohokohdista Koskenkorvan tislaamolla oli siirtyminen 100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttöön alkuvuodesta, millä oli merkittävä vaikutus Anoran Scope 2 -päästöluokan fossiilisten päästöjen vähentämiseen.

Vuoden aikana panostimme myös uudistavan viljelyn tukemiseen ja menetelmien kehittämiseen vähentääksemme ohranviljelyn ympäristövaikutuksia. Ohra on Anoran viljaviinapohjaisten tuotteiden keskeisin raaka-aine, ja Anoran toimilla on huomattava vaikutus, sillä ostamme merkittävän määrään ohraa joka vuosi – 174 miljoonaa kiloa vuonna 2023. Teimme sopimuksia yli 2,3 miljoonan uudistavasti viljellyn ohrakilon ostamisesta vuoden 2023 sadosta, mikä on yli 40-kertainen määrä vuoteen 2022 verrattuna.

Ihmiset

Anoran ihmisoikeuksiin ja tuotantoketjun vastuullisuuteen liittyvä kokonaisvaltainen työ oli Ihmiset-teeman keskiössä vuonna 2023. Tämä sisälsi kattavan ihmisoikeusarvioinnin toteuttamisen Anoran toiminnoissa sekä ihmisoikeussitoumuksen laatimisen; vastuullisen hankinnan politiikan laatimisen; toimittajien itsearviointikyselyn; sekä työntekijöiden vastuullisuus- ja ihmisoikeuskoulutuksen.

Anoran Koskenkorvan tislaamolle myönnettiin jälleen kerran Starch Europen turvallisuusohjelman vuosipalkinto sen kunniaksi, ettei kalenterivuoden aikana rekisteröity yhtään työntekijän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Vuosipalkinto on tärkeä tunnustus Anoran työlle työturvallisuuden kehittämisessä, ja Koskenkorvan tislaamo sai vuonna 2023 palkinnon jo kolmantena peräkkäisenä vuonna.

Tuote

Anoran vastuullisuustiekartta korostaa tavoitettamme johtaa siirtymää lasista entistä ympäristöystävällisempiin pakkausvaihtoehtoihin. Tämä tavoite tukee myös pohjoismaisten alkoholimonopolien tavoitetta puolittaa arvoketjujensa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2023 jatkoimme kierrätysmuovista valmistettujen rPET-pullojen kehitystyötä, minkä ansiosta kierrätettyjen materiaalien osuus on jo lähes kaikissa Anoran väkevien juomien PET-pulloissa 50 prosenttia. Tämä on selvästi edellä EU:n PET-puolloille asetettua tavoitetta 25-prosentista kierrätysmuovia vuoteen 2025 mennessä. Toinen keskeinen painopistealue oli valmistautuminen tuleviin lakimuutoksiin, joita ovat muun muassa EU:n pakkauksia ja pakkausjätteitä koskeva asetus.

Vastuullisuustiekarttamme Tuote-teema kattaa myös työmme vastuullisen juomakulttuurin tukemiseksi. Osana tätä pyrimme laajentamaan matala-alkoholisten ja alkoholittomien tuotteiden valikoimaa. Blossa-vuosikertaglögistä lanseerattiin vuonna 2023 ensimmäisen kerran myös kuluttajien toivoma täysin alkoholiton versio brändin 20-vuotisjuhlan kunniaksi.