logo
Toimitusjohtajalta
Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Jacek Pastuszkan kommentit Anoran Q4:n ja koko vuoden 2023 tulokseen

Jacek Pastuszka - Toimitusjohtajan  kommentit
Jacek Pastuszka - Toimitusjohtajan  kommentit

“Vuosi 2023 oli Anoralle kokonaisuutena haastava, ja sitä leimasivat useat vastoinkäymiset markkinoilla sekä heikompi taloudellinen kehitys. Kuten aikaisemmin olemme todenneet, samalla kun olemme erittäin sitoutuneita pitkän aikavälin kasvustrategiaamme, olemme viime aikoina tehostaneet keskittymistä kannattavuuteen ja velkaantuneisuuden pienentämiseen parantaaksemme myös tulevaisuuden osingonmaksukykyä.

Vuoden aikana toteutimme useita toimenpiteitä toimintamallimme uudistamiseksi ja kannattavuutemme parantamiseksi. Käynnistimme uudelleenjärjestelyihin liittyvät muutosneuvottelut neljännellä vuosineljänneksellä ja kustannussäästötoimenpiteitä toisella neljänneksellä. Olemme edenneet nyt hyvin niille asetetuissa tavoitteissa.

Vuotemme päättyi myönteisimmissä merkeissä ja näimme tuloksia näistä kustannusleikkauksista ja viimeisimmistä hinnankorotuksista, mitä tukivat myös matalammat raaka-ainehinnat ja vakaammat valuuttakurssit.

Vertailukelpoinen käyttökatteemme Q4:llä ylitti viime vuoden tason ja oli 28,2 (20,9) milj. euroa tai 13,3 prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden 2023 vertailukelpoinen käyttökate laski 76,1 miljoonasta eurosta 69,4 miljoonaan euroon tai 9,5 prosenttiin liikevaihdosta.

Liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä 4,2 prosenttia 212,4 milj. euroon, pitkälti valuuttakurssien vaikutusten ja Industrial-segmentin myynnin laskun vuoksi. Monopolimyynnin kuluttajakysyntä laski ostajien siirtyessä edullisempiin tuotteisiin ennen lomakautta. Toisaalta matalamman hintaluokan tarjontaamme kuuluvien viinien ja väkevien alkoholijuomien myynti kasvoi hyvin niiden kasvattaessa markkinaosuuttaan, mikä on osoituksena tuoteportfoliomme laajuudesta ja joustavuudesta. Kausituotteidemme, kuten akvaviitien ja Blossan, myynti kehittyi hyvin. Ruotsin päämiesviinien myynti laski, seurauksena aikaisemmin vuoden aikana päätettyjen sopimusten ja valuuttakurssien vaikutuksesta. Huomionarvoista on, että olemme voittaneet joitakin tärkeitä uusia päämiehiä viime aikoina, kuten eteläafrikkalaisen Spierin, joka on tunnettu erinomaisista viineistään ja myös sitoutumisestaan kestävään kehitykseen ja vastuullisiin viinin tuotantomenetelmiin, sekä Charles Smith Wines viinien tuottaja The Wine Groupin, joka on yksi maailman suurimmista viinintuottajista. Heille mahdollistamme viinikuljetusten CO₂-päästöjen vähennyksen Yhdysvalloista Eurooppaan lähellä markkinoita tapahtuvan pullotuksen kautta.

Koko vuoden 2023 liikevaihto oli 727,6 milj. euroa, eli kasvua oli 3,5 prosenttia. Globus Wine on raportoitu osana Anoran Wine-segmenttiä 1.7.2022 alkaen. Koskenkorvan myynti kasvoi edelleen kaksinumeroisena ja vastasi lähes 15 prosenttia väkevien alkoholijuomien kokonaismyynnistämme.

Pyrkimyksemme velkaantuneisuuden pienentämiseen etenivät myös hyvin. Vuoden lopussa kassatilanteemme oli vahva mitä tukivat matalampi käyttöpääoma varastojen laskun seurauksena sekä Larsenin divestointi. Rahat ja pankkisaamisemme olivat 212,7 milj. euroa. Tämän seurauksena nettovelkamme laski 137,5 milj. euroon ja korolliset nettovelkamme suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseemme olivat 2,0x eli paljon alle pitkäaikaisen tavoitetasomme 2,5x. Tämä mahdollistaa myös mahdollistaa hallituksemme esityksen yhtiökokoukselle, jonka mukaan tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta.

Vuosittaisen arvonalentumistestauksemme perusteella teimme Norjassa yhteensä 65,4 milj. euron alaskirjaukset omistettuihin käyttöomaisuuseriin ja käyttöoikeusomaisuuseriin Centre of Excellence -ohjelman seurauksena, mikä laski konsernin liiketulosta -30,2 (34,7) milj. euroon. Teimme alaskirjauksen myös Tanskan tytäryhtiöiden osakkeiden arvoon pääasiassa Globus Winen heikon kannattavuuden vuoksi, mikä vähentää Anora Group Oyj:n jakokelpoisia varoja 58,7 milj. eurolla 100,2 milj. euroon. Muiden konserniyhtiöiden omistamien osakkeiden osalta kirjasimme yhteensä 23,6 milj. euron alaskirjaukset Vingruppenin omistamiin yhtiöihin Ruotsissa ja Norjassa viimeaikaisten päämiesten menetysten vuoksi, mikä vähensi niiden emoyhtiöiden jakokelpoisia varoja. Tehdyt alaskirjaukset eivät vaikuta konsernin lainoihin, rahavirtaan tai taloudellisiin tavoitteisiin.

Päättäessämme vuoden 2023 haluan kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme, osakkeenomistajiamme sekä noin 1 200 henkilöstömme jäsentä heidän antamastaan panoksesta tähänastisella matkallamme. Vuoden lopulla asetimme tieteeseen perustuvat tavoitetasot päästövähennyksillemme Science Based Targets initiative -aloitteen arvioitavaksi. Näin jatkamme kunnianhimoista vastuullisuustyötämme toimialamme edelläkävijöinä. Kun katsomme eteenpäin vuoteen 2024, olemme edelleen sitoutuneita lyhyen aikavälin toimenpiteisiimme, joilla pysäytetään kannattavuuden lasku, vahvistetaan tasetta ja investoidaan kannattavaan kasvuun. Tämä käsittää lisähinnantarkistukset sekä jatkuvan keskittymisen nettokäyttöpääoman vähentämiseen ja varaston kiertonopeuden parantamiseen. Olen vakuuttunut, että jatkuva asiakaskeskeisyys yhdessä toiminnan tehostamisen kanssa auttavat meitä tavoitteidemme ja strategiamme saavuttamisessa.”