logo
Toimitusjohtajalta
Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Pekka Tennilän kommentit Anoran Q1 2023 tulokseen

Olen tyytyväinen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoomme ja sen orgaaniseen kasvuun toimintaynmpäristössä, jossa markkinat supistuivat ja valuuttakurssit olivat meille epäsuotuisat.

Pekka Tennilä - Toimitusjohtajan  kommentit
Pekka Tennilä - Toimitusjohtajan  kommentit

Vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 7,9 miljoonaa euroa eli 5,0 prosenttia liikevaihdosta. Se ei ole tyydyttävä taso mutta vastaa odotuksiamme tämän hetken haasteellisessa toimintaympäristössä. Keskitymme kuluvana vuonna kannattavuuden parantamiseen tehokkaiden hinnoittelu- ja kustannussäästötoimenpiteiden avulla.

Kannattavuuttamme heikensi pääasiassa Norjan ja Ruotsin kruunujen heikentyminen, mikä laski bruttokatteitamme, sillä emme onnistuneet kompensoimaan hinnankorotuksilla noin neljän miljoonan euron kurssimuutosten vaikutusta. Lisäksi liiketoimintakulumme kasvoivat huomattavasti. Toteutimme suunnitellut hinnankorotukset tavoitteena bruttokatteiden parantaminen. Niiden vaikutus näkyy kokonaisuudessaan toisella neljänneksellä, sillä Ruotsissa uudet hinnat tulivat voimaan vasta maaliskuussa ja Suomessa huhtikuussa. Liiketoimintakulumme kasvoivat pääasiassa jaksolle ajoittuneiden erityisten kunnossapito- ja IT-toimintojen takia. Myös matkustus- ja markkinointikulut ovat kasvaneet Covid-19-rajoitusten purkamisen jälkeen. Olemme käynnistäneet kustannussäästöohjelman, jolla pyrimme saavuttamaan noin kuuden miljoonan euron säästöt tänä vuonna. Tämän ohjelman ja Globus Winen kannattavuuden parantamistoimenpiteiden tulokset tulevat näkymään toisesta vuosineljänneksestä alkaen.

Ensimmäisen neljänneksen myyntimme kasvoi ilman Globus Winea 2,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Globus Wine mukaan lukien kasvu oli 20 prosenttia. Pääsiäisen ajankohdalla oli lievästi positiivinen vaikutus myyntiin. Kokonaismyynti Pohjoismaissa on odotusten mukaisesti laskenut. Väkevien alkoholijuomien ja viinien yhteenlasketun markkinan volyymi Pohjoismaissa laski keskimäärin lähes kolme prosenttia. Ruoan ja juomien kuluttajahintojen nousun myötä uskomme erityisesti edullisempien alkoholituotteiden nostavan suosiotaan. Kuten olemme aiemmin todenneet, asemamme on tässä tilanteessa hyvä, sillä meillä on vahva asema keskihintaisten tuotteiden segmenteissä.

Viineissä liikevaihtomme laski hieman markkinoiden laskun ja valuuttakurssien vaikutuksesta. Paikallisissa valuutoissa viinien myynti kasvoi ilman Globus Winen vaikutusta kolme prosenttia. Liikevaihdon kasvu Globus Wine mukaan lukien oli 38 prosenttia. Anoran omissa viineissä myynnin ja markkinaosuuden kasvu jatkui kaikilla monopolimarkkinoilla. Globus Winen myynti kasvoi 25 prosenttia ja kasvatimme myös markkinaosuuttamme Tanskassa. Päämiesviineissä partnerien menetykset viime vuonna laskivat myyntiä.

Väkevien alkoholijuomien myynti kasvoi yhdeksän prosenttia. Kasvua toi kansainvälisen myynnin kaksinumeroinen kasvu. Monopolimaissa onnistuimme kasvattamaan sekä myyntiä että markkinaosuutta. Vähittäistavarakaupassa myytävien mietojen ja alkoholittomien tuotteidemme myynti kasvoi alkuvuonna selkeästi viime vuoteen verrattuna.

Industrial-segmentin ulkoinen myynti kasvoi korkeampien keskihintojen ansiosta kuusi prosenttia, mutta loppuvuoden näkymä on myyntimäärien osalta heikompi johtuen tärkkelyksen kysynnän laskusta.

Vastuullisuustyössä saavutimme 100 prosentin tavoitteemme uusiutuvan energian käytössä Suomen tuotannossamme. Lisäksi Koskenkorvan tislaamolla otettiin käyttöön uusi lämmöntalteenottojärjestelmä.

Kannattavuuden parantamiseen tähtäävien säästö- ja tehostamistoimenpiteiden lisäksi pyrimme pienentämään käyttöpääomaamme lähinnä varastotasoja optimoimalla. Se tarkoittaa puskurivarastojen pienentämistä ja ennusteidemme tarkkuuden parantamista. Olemme myös laajentaneet saamisten myyntiohjelmaamme kassavirran parantamiseksi.

Toistamme aikaisemman ohjeistuksemme: Anoran vertailukelpoinen käyttökate vuonna 2023 tulee olemaan 80–90 miljoonaa euroa.