logo
Toimitusjohtajalta
Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Pekka Tennilän kommentit Anoran Q1 22 tulokseen

Anoran ensimmäinen vuosi yhdistyneenä yhtiönä alkoi liiketoiminnan kehittyessä suurilta osin odotustemme mukaisesti toimintaympäristömme epävarmuuksista huolimatta.

Viineissä ja väkevissä alkoholijuomissa markkinat normalisoituivat ensimmäisen neljänneksen aikana, kuten odotimmekin. Monopolikanavien volyymit laskivat, kun rajoituksista luovuttiin kaikilla markkinoilla. Kulutus on siirtynyt takaisin anniskelu- ja matkustajamyyntiin sekä rajakauppaan, ja palautuminen näissä myyntikanavissa on ollut hyvää tai jopa vahvaa.

Jo viime vuoden lopussa alkanut tuntuva tuotantokustannusten nousu on kiihtynyt entisestään Ukrainan sodan myötä. Hillitäksemme tätä kustannusinflaatiota olemme nostaneet hintoja kaikissa myyntikanavissa, niin juomissa kuin teollisissa tuotteissa. Hinnankorotuksia toteutettiin jo viime vuoden lopussa ja niitä jatkettiin ensimmäisellä neljänneksellä, mutta tämänhetkisessä inflatorisessa ympäristössä meidän on jatkettava hinnankorotuksia koko loppuvuoden ajan.

Anoran ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 133,4 miljoonaa euroa, jääden hieman viime vuoden pro forma -liikevaihdosta, joka oli 134,2 miljoonaa euroa. Juomien myyntiin ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti pääsiäismyynnin myöhäisempi ajankohta tänä vuonna Q2:lla eikä Q1:llä kuten viime vuonna. Tämän lisäksi viinien myynti laski markkinavolyymien laskun mukaisesti, kun taas väkevien alkoholijuominen myynti kasvoi matkustajamyynnin palautumisen myötä. Teollisella puolella korkeista raaka-ainekustannuksista johtuvat hinnankorotukset tukivat liikevaihdon myönteistä kehitystä. Ensimmäisellä neljänneksellä kannattavuus heikentyi hinnankorotusten kumotessa vain osittain korkeampia tuotantokustannuksia ja viinien myynnin laskiessa. Vertailukelpoinen käyttökate oli 13,0 miljoonaa euroa tai 9,8 prosenttia liikevaihdosta.

Sulautumisen jälkeinen integraatiotyömme on edennyt suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. Ensimmäisellä neljänneksellä saavutimme tärkeän merkkipaalun logistiikkatoimintojen yhdistämisessä. Saatoimme päätökseen kolmansien osapuolten hoitamien logistiikkatoimintojen yhdistämisen Norjassa ja Suomessa, ja odotamme tämän tapahtuvan Ruotsisssa kolmannen neljänneksen aikana. Annualisoiduista nettosynergioista Q1 21 loppuun mennessä saavutettiin 1,9 miljoonaa euroa, joka sisältää myytyjen brändien 4,6 miljoonan euron vuotuisen vaikutuksen.

Tuomitsemme voimakkaasti Venäjän sodan Ukrainaa vastaan ja kunnioitamme kaikkia Venäjän vastaisia pakotteita. Kun sota alkoi, toimimme ripeästi keskeyttäen viennin Venäjälle, ja Baltian toiminnoissamme keskeytimme raaka-aineiden hankinnat Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Venäjän viennin keskeytyksellä ei ole olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon, mutta maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriöt ja viljan tarjontaan kohdistuvat rajoitteet ovat sodan vuoksi lisääntyneet.

Teemme kovasti töitä varmistaaksemme raaka-aineiden saatavuuden. Tällä hetkellä suurimmat huolemme liittyvät etenkin ohran, pakkaamattomien viinien ja lasipullojen saatavuuteen. Teemme toimitusketjussamme jatkuvuussuunnitelmia ja tiivistä yhteistyötä päämiehiemme ja toimittajiemme kanssa.

Vaikka pandemia vaikutti merkittävällä tavalla toimintaympäristöömme viimeisen kahden vuoden aikana, pystyimme sopeutumaan ja vastaamaan muutoksiin nopeasti. Tämä on osoitus vakaan liiketoimintamme vahvuudesta sekä työntekijöidemme sinnikkyydestä ja vahvasta sitoutumisesta. Valmiutemme selviytyä näistä haastavista ajoista on vahva. Haluan kiittää kaikkia Anoran työntekijöitä heidän kovasta työstään alkuvuoden aikana.

Odotamme toimintaympäristön epävakauden jatkuvan ja vaikka kaikkien liiketoimintaamme kohdistuvien vaikutusten ennustaminen on vaikeaa, tulemme edelleen keskittymään kasvuun ja investoimaan brändeihimme sekä rakentamaan markkinaa yhdessä päämiestemme ja asiakkaidemme kanssa. Samaan aikaan jatkamme Anoran kasvustrategiaan liittyvää työtä ja pääsemme kertomaan lisää Anoran tulevista kasvutavoitteista ja vastuullisuustiekartasta Anoran ensimmäisessä pääomamarkkinapäivässä, joka on suunniteltu pidettäväksi syksyllä.

Loppuvuoden osalta toistamme aikaisemman ohjeistuksemme – odotamme Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen vuonna 2022 olevan 75–85 miljoonaa euroa.

Pekka Tennilä kommentoi Anoran Q1 2022 tulosta