logo
Toimitusjohtajalta
Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Jacek Pastuszkan kommentit Anoran Q3 2023 tulokseen

Jacek Pastuszka - Toimitusjohtajan  kommentit
Jacek Pastuszka - Toimitusjohtajan  kommentit

"Olen ollut vasta hetken Anoran toimitusjohtajana, ja olen jo aloittanut perehtymisen tutustuen moniin uusiin kollegoihin. Olen todella vaikuttunut heidän ammattitaidostaan ja intohimostaan asiakkaidemme palvelua kohtaan. Olen vakuuttunut, että jatkuva asiakaskeskeisyys yhdessä toiminnan tehostamisen kanssa auttavat meitä viime vuoden pääomamarkkinapäivällä julkistettujen tavoitteiden ja strategian saavuttamisessa.

Kolmannen neljänneksen loppupuolella teimme suuria hintamuutoksia monopolimarkkinoiden hinnoittelujaksolla. Aloimme nähdä ensimmäisiä tuloksia hinnankorotuksista ja myös aiemmin julkistetuista kustannusleikkauksista. Wine-segmentin menetetyillä päämiehillä ja heikentyneillä valuutoilla oli kuitenkin edelleen negatiivinen vaikutus myyntiin ja kannattavuuteen. Etenkin Wine-segmentissä heikentyneiden valuuttojen vaikutus oli arviolta 3,4 milj. euroa kolmannella neljänneksellä ja 9,5 milj. euroa yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Vertailukelpoinen käyttökate kolmannella neljänneksellä oli 20,2 milj. euroa verrattuna edellisen vuoden 23,4 miljoonaan euroon. Tammi-syyskuussa vertailukelpoinen käyttökate laski 55,3 miljoonasta eurosta 41,1 miljoonaan euroon. Vaikka vertailukelpoinen käyttökatteemme laski, raportoitu käyttökate nousi kolmannella neljänneksellä 28,9 miljoonaan euroon Larsenin divestoinnista saadun kertaluonteisen voiton seurauksena.

Neljänneksen loppupuolen hinnakorotukset ja viimeaikaiset valuuttamuutokset ovat vaikuttaneet myönteisesti. Toisella neljänneksellä käynnistettiin kannattavuuden parantamiseksi 6 milj. euron vuosisäästöihin tähtäävä kustannussäästöohjelma, jonka positiivinen vaikutus on jo alkanut näkyä. Kolmannen neljänneksen lopulla oli saavutettu arviolta kaksi kolmasosaa säästötavoitteista. Ohran ja polttoaineen hinnat olivat myös alle edellisvuoden tason.

Liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä 4,9 prosenttia ja oli 173 milj. euroa. Anoran omien viinien myynti sekä väkevien alkoholijuomien kansainvälinen myynti kasvoivat hyvin, kun taas lasku oli suurinta Ruotsin päämiesviineissä. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 515,3 milj. euroa, eli kasvua oli 7,1 prosenttia. Globus Wine on raportoitu osana Anoran Wine-segmenttiä 1.7.2022 alkaen.

Wine-segmentissä Anoran omat viinit kehittyivät edelleen hyvin. Ne kasvoivat paikallisvaluutoissa 11,5 prosenttia kolmannella neljänneksellä ja paransivat edelleen markkinaosuuttaan. Päämiesliiketoiminnassa oli haasteita, sen liikevaihto laski ja markkinaosuus heikentyi. Omien viiniemme sekä uusien päämiesviiniemme hyvä suoritus kompensoi vain osittain valuuttakurssien ja etenkin Ruotsissa menetettyjen päämiesten vaikutusta. Anoran omien viinituotteiden osuus on kasvanut merkittävästi Globus Winen oston jälkeen. Globus Winen markkinaosuus parani edelleen Tanskan vähittäiskaupan kuluttajasegmentissä. Yhteistyö Globus Winen kanssa on hyödyntänyt myös valmistautumista Suomen viinimarkkinoiden mahdollisiin lakimuutoksiin, jotka antaisivat ruokakaupoille luvan myydä lain sallimia viinejä.

Spirits-segmentin liikevaihto pysyi ennallaan Norjan ja Ruotsin kruunujen heikentymisen sekä monopolimarkkinoiden volyymin laskun vuoksi. Paikallisvaluutoissa liikevaihto nousi 3,9 prosenttia edellisvuodesta. Kansainvälisen myynnin suhteellinen osuus nousi 35,1 (34,9) prosenttiin. Koskenkorvan myynti kasvoi edelleen, mutta erittäin vahvaa ensimmäistä vuosipuoliskoa hitaammin. Koskenkorva vastasi noin 15 prosenttia väkevien alkoholijuomien kokonaismyynnistämme. Markkinaosuus vahvistui Ruotsissa ja Norjassa ja heikkeni hieman Suomessa.

Industrial-segmentin myynti laski teollisten tuotteiden liiketoiminnan pienemmän volyymin ja alhaisempien hintojen takia, ja syynä oli pääosin vähentynyt tärkkelyksen ja rehun myynti. Tärkkelyksen heikot näkymät sellu- ja paperiteollisuudessa johtivat alhaisempaan viljan kulutukseen Koskenkorvan tislaamolla.

Loppuvuoden osalta koko vuoden tulosohjeistuksemme säilyy ennallaan. Keskitymme edelleen vahvasti strategiamme toteuttamiseen sekä kannattavuutemme ja tehokkuutemme parantamiseen. Tämä käsittää säästöohjelmamme toteutuksen, hinnantarkistukset sekä keskittymisen nettokäyttöpääoman vähentämiseen ja varaston kiertonopeuden parantamiseen."