logo
Toimitusjohtajalta
Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Pekka Tennilän kommentit Anoran Q2 22 tulokseen

Olen tyytyväinen liikevaihtomme hyvään kehitykseen toisella neljänneksellä. Anoran liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia 166 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden toisen neljänneksen 160 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoon. Vertailukelpoisen käyttökatteen kehitys oli haastavaa kasvaneista tuotantokustannuksista ja Wine-segmentin heikommasta kehityksestä johtuen. Vertailukelpoinen käyttökate laski 20,0 prosenttia ja oli 18,9 miljoonaa euroa.

Pekka Tennilä - Toimitusjohtajan  kommentit
Pekka Tennilä - Toimitusjohtajan  kommentit

Toisen neljänneksen aikana näimme markkinoiden normalisoitumisen jatkuvan. Anniskelu- ja matkustajamyyntikanavat elpyivät voimakkaasti, kun taas markkinavolyymit monopolikanavissa palasivat pandemiaa edeltävälle tasolle. Pääsiäismyynnin ajoittumisella toiselle neljännekselle tänä vuonna oli positiivinen vaikutus viinien ja väkevien alkoholijuomien myyntiin. 

Spirits-segmentin liikevaihdon vahvan kasvun taustalla oli matkustaja- ja anniskelumyynti. Myös  Koskenkorva-brändi pärjäsi hienosti niin monopoli- kuin kansainvälisillä markkinoilla. Wine-segmentin liikevaihto laski toisella neljänneksellä pääasiassa heikkenevien monopolimarkkinoiden ja päämiesportfoliossa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Industrial-segmentin liikevaihto kasvoi sopimusvalmistuksen sekä teollisten tuotteiden korkeampien myyntihintojen ansiosta.  

Kannattavuuden lasku johtui Wine-segmentistä, jonka kannattavuus laski alhaisemman myynnin ja alhaisempien marginaalien takia. Myynnin laskuun vaikutti yleisesti merkittävästi alhaisemmat markkinavolyymit koronavirus-rajoitusten poistuessa sekä Anoran markkinaosuuden lasku. Marginaalien laskuun vaikutti lähinnä korkeammat tuotantokustannukset, joita emme ole vielä täysin pystyneet kompensoimaan jo totetetuilla hinnankorotuksilla. Tehokas tuottojohtaminen on meille tärkeää jatkossakin. 

Viiniliiketoiminnan suunnan kääntäminen on keskeinen fokusalueemme. Teemme lujasti töitä brändiemme designuudistusten ja uudelleenlanseerausten parissa, tavoitteena voittaa enemmän tarjouskilpailuita ja korvata menetettyjä päämiehiä. Olemme jo ottaneet merkittäviä askeleita oikeaan suuntaan ja olen vakuuttunut, että meillä on oikea strategia viiniliiketoiminnan kääntämiseksi uudelleen kasvuraiteelle. 

Toisen neljänneksen merkittävä tapahtuma oli, kun ilmoitimme Tanskan johtavan viiniyhtiön Globus Winen ostosta. Globus Wine on kasvava yhtiö, jolla on menestyvä omien viinibrändien liiketoiminta ja vahva osaaminen brändien rakennuksessa ja viinien hankinnassa. Yritysostovahvistaa entisestään asemaamme Pohjoismaiden johtavana viinien ja väkevien alkoholijuomien talona. Olenkin todella innostunut tämän yritysoston tuomista mahdollisuuksista laajentaa viiniliiketoimintaamme Pohjoismaissa entisestään ja kasvattaa markkinaosuuksiamme.  

Katsauskauden jälkeen ilmoitimme investoinnista ISH:iin, palkittuun tanskalaiseen alkoholittomia juomia valmistavaan kasvuyritykseen. ISH on tehnyt uuraauurtavaa innovaatiotyötä ja he ovat saavuttaneet hienoja tuloksia. Alkoholittomat juomat ja miedot alkoholijuomat ovat meille strategisesti kiinnostava ja kasvava kategoria.  

Sulautumisen jälkeinen integraatiotyömme on edennyt suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. Toisella neljänneksellä jatkoimme logistiikan integrointia. Ruotsissa saatoimme päätöksen ensimmäisen vaiheen tuotteiden siirrosta Anoran omaan logistiikkakeskukseen. Annualisoiduista nettosynergioista vuoden 2022 toisen neljänneksen loppuun mennessä on saavutettu 3,0 miljoonaa euroa, joka sisältää myytyjen brändien 4,6 miljoonan euron vuotuisen vaikutuksen. 

Loppuvuoden osalta toistamme aikaisemman ohjeistuksemme, eli odotamme Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen vuonna 2022 olevan 75–85 miljoonaa euroa. Ohran satonäkymät ovat hyvät ja arvioitu volyymi viimevuotista parempi. Odotamme ohran hinnan laskevan nykyiseltä ennätyskorkealta tasolta. Toimintaympäristömme on edelleen epävakaa, ja vaikka kaikkia tästä aiheutuvia vaikutuksia liiketoimintaamme on vaikea ennakoida, uskon vahvuuksiemme löytyvän vakaasta ja kestävästä liiketoiminnastamme, laajasta kaikki segmentit kattavasta brändiportfoliostamme sekä sitoutuneesta ja osaavasta henkilöstöstämme. Haluan kiittää kaikkia Anoran työntekijöitä heidän kovasta työstään myös tällä neljänneksellä.

Katso toimitusjohtaja Pekka Tennilän kommentit Anoran Q2 22 tulokseen