logo
Toimitusjohtajalta
Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Pekka Tennilän kommentit 2021 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta

Kolmas neljänneksemme oli historiallinen ja kiinnostava, kun Altian ja Arcuksen yhdistyminen toteutettiin 1. syyskuuta ja sen myötä syntyi Anora. Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa, ja olemme vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Yhdessä meillä on vahvemmat lähtökohdat tavoitella kasvumahdollisuuksia sekä Pohjoismaissa että niiden ulkopuolella, ja meillä on myös hyvä asema luoda arvoa sidosryhmillemme.

Olen todella iloinen Anoran saamasta hyvästä vastaanotosta, ja asiakkailtamme ja partnereiltamme saamamme palaute on myös ollut positiivista. On ollut inspiroivaa tavata ihmisiä eri puolilla organisaatiossa ja nähdä, kuinka vahvaa heidän sitoutumisensa ja innostuksensa on. Saavutimme tärkeän virstanpylvään, kun lokakuussa julkistimme Anoran tulevan liiketoimintamallin ja samalla teimme myös ensimmäiset johdon nimitykset. Jatkamme toimintamallimme rakentamista ja odotamme saavamme sen päätökseen joulukuun loppuun mennessä. Muutoksista huolimatta suorituksemme ja tuloksemme ovat olleet vahvalla tasolla.

Haluan kiittää jokaista henkilöstömme jäsentä hienosta työstä, sitkeydestä ja saavutuksista tämän siirtymävaiheen aikana.

Olemme päässeet integraatiossa hyvin alkuun ja se etenee suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. Olemme sitoutuneet aikaisemmin ilmoittamaamme 8–10 miljoonan euron vuosittaiseen nettokäyttökatesynergiatavoitteeseen ja odotamme edelleen saavuttavamme 80 prosenttia nettosynergioista kahden vuoden kuluessa.

Tarkasteltaessa Altian ja Arcuksen kolmannen neljänneksen kehitystä itsenäisinä yhtiöinä voimme todeta, että molempien yhtiöiden kehitys on ollut erittäin hyvää. Neljänneksen aikana poistettiin koronavirusrajoituksia ja näkyvissä oli matkustaja- ja anniskelumyyntikanavien vähittäinen elpyminen. Tämän seurauksena monopolikanavien volyymit laskivat edellisvuodesta, vaikka ovatkin edelleen pandemiaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla.

Entisen Altian liikevaihto parani kolmannella neljänneksellä. Parannus oli seurausta Finland & Exports- ja Scandinavia-segmenttien väkevien alkoholijuomien liikevaihdon kasvusta, sekä suotuisista valuuttakursseista. Altia Industrialin liikevaihto laski hieman, vaikka sopimusvalmistuksen volyymit toipuivat hyvin.

Entisen Arcuksen osalta vertailu vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen on erityisen haastavaa pandemian myönteisten vaikutuksen vuoksi. Raportoidun liikevaihdon kasvua kolmannella neljänneksellä tukivat suotuisat valuuttakurssit. Viinien liikevaihto oli viime vuoden tasolla Ruotsin ja Norjan suurilla markkinoilla ja hieman alle viime vuoden tason väkevissä alkoholijuomissa.

Ilmastonmuutoksen hillintä on meille edelleen keskeistä. Koskenkorvan tislaamon oma biovoimalaitos on mahdollistanut korkean energian omavaraisuusasteen ja modernissa tuotantolaitoksessamme Norjan Gjelleråsenissa käytetään jo maalämpöä ja uusiutuvaa energiaa. Matkamme kohti hiilineutraalia tuotantoa jatkuu ja konsernin uudet vastuullisuustavoitteet on tarkoitus asettaa vuoden 2022 aikana.

Vuoden viimeinen neljännes ja joulusesonki ovat meille tärkeitä ja olemme valmistautuneet niihin hyvin. Akvaviiteissä yhteinen tarjontamme on vahva sisältäen perinteisiä akvaviittibrändejä, kuten Linie ja O.P. Anderson, joita täydennämme alkuperäisillä ja uusilla jouluakvaviiteilla. Glögit ovat joulusesongin toinen suosikkikategoria, jossa laajaan tarjontaamme sisältyvät Blossa-brändin kiinnostavat uutuudet, kuten miedot ja alkoholittomat sekä perinteisemmät glögit.

Emme anna ohjeistusta vuodelle 2021, mutta olemme päivittäneet loppuvuoden lyhyen aikavälin näkymämme. Yhteiskunnat ovat palaamassa normaaliin ja tämän odotetaan vaikuttavan kanavajakaumaan, kun myynti matkustaja- ja anniskelumyyntikanavissa kasvaa. Industrial-segmentissä ohran markkinahintojen odotetaan pysyvän korkealla tasolla Suomen historiallisen huonon sadon ja viljan maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan epätasapainon vuoksi. Nähtävissä on myös merkittävää kustannuspainetta muissa raaka-aineissa. Jatkamme koronavirustilanteen tarkkaa seuraamista sekä tarvittavien varotoimenpiteiden toteuttamista henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Katso toimitusjohtaja Pekka Tennilän kommentit Anora Q3 tulokseen (englanniksi)