logo

Johdon omistukset

Tällä sivulla löydät tietoa Anoran johdon ja hallituksen osakeomistuksista.

Johtoasemassa olevat henkilöt (ja heidän lähipiirinsä) ovat soveltuvan EU-oikeuden ja kotimaisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti velvoitettuja ilmoittamaan kaikki liiketoimensa yhtiön rahoitusvälineillä. Hallitus, toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat henkilökohtaisesti vastuussa liiketoimiensa julkistamisesta. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti Anora julkaisee johdon liiketoimet pörssitiedotteilla. Johtohenkilöiden ilmoitukset löytyvät pörssitiedotearkistostamme.

Osakeomistukset 31.12.2023

Osakkeiden määrä
Michael Holm JohansenHallituksen puheenjohtaja80 000

Jyrki Mäki-Kala

Hallituksen varapuheenjohtaja

13 600

Kirsten ÆgidiusHallituksen jäsen

6 100

Christer Kjos

Hallituksen jäsen-

Annareetta Lumme-Timonen

Hallituksen jäsen

4 600

Torsten SteenholtHallituksen jäsen

20 000

Florence Rollet

Hallituksen jäsen

4 620

Arne LarsenHallituksen jäsen-
Jussi MikkolaHallituksen jäsen100

Jacek Pastuszka

Toimitusjohtaja

-

Sigmund TothTalousjohtaja14 057

Janne Halttunen

SVP, Wine

9 300

Kirsi Lehtola

CHRO 31.12.2023 asti

5 100

Johanna Sundén

CHRO 1.1.2024 alkaen

-

Kirsi Puntila

SVP, Spirits

6 666

Hannu Tuominen

SVP, Industrial 31.12.2023 asti

9 600

Risto Gaggl

SVP, Industrial 1.1.2024 alkaen

-

Anoran osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2023 oli 67 553 624.

Johtoryhmän ja hallituksen osakeomistukset vuoden lopussa julkaistaan vuosittain osana selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).