logo

Analyytikkojen konsensusennusteet

Klikkaamalla alla olevaa Hyväksyn-painiketta siirryt Vara Research Gmbh:n ylläpitämille sivuille.

Vara Research Gmbh:n sivuilla annetut tiedot perustuvat Anorasta riippumattomien analyytikoiden arvioihin, mielipiteisiin ja ennusteisiin. Annetut tiedot eivät edusta Anoran tai sen hallituksen tai johdon mielipiteitä tai ennusteita. Anora ei voi valvoa verkkosivujen tai niillä olevien tietojen sisältöä, laatua, luonnetta tai luotettavuutta. Anora ei ota vastuuta verkkosivujen kautta saatujen tietojen sisällöstä, tarkkuudesta tai täydellisyydestä.

Tietojemme mukaan sivustolla mainitut osakevälitysyhtiöt seuraavat aktiivisesti Anoraa sijoituskohteena. Tämä listaus on tarkoitettu vain tiedoksi.

Anora ei esitä tarjoavansa taloudellisia tai muita neuvoja. Anora ei tarjoa neuvoa tai suosittele sijoituspalveluja tai neuvonantajia, joihin Vara Research Gmbh:n verkkosivuilla viitataan. Lisäksi Anora ei tarjoa neuvoja minkään tietyn sijoituksen, arvopaperin tai sijoitusstrategian luonteesta, mahdollisesta arvosta tai soveltuvuudesta.

Vara Research Gmbh:n verkkosivuston materiaali ei ole neuvontaa, eikä sinun tule luottaa verkkosivuston materiaaliin tehdäksesi (tai pidättäytyäksesi tekemästä) mitään päätöksiä tai ryhtyäksesi (tai pidättäytyäksesi tekemästä) mitään toimia. Anora ei suosittele arvopapereiden, optioiden tai muiden rahoitusinstrumenttien ostamista, hallussapitoa tai myyntiä. Anora ei ole vahvistanut tai valtuuttanut eikä tue mitään analyytikoiden esittämiä tietoja tai näkemyksiä, eikä se ota vastuuta analyytikoiden antamista tai heidän verkkosivuillaan olevista tiedoista eikä mistään tällaisten tietojen tai näkemysten perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä päätöksistä tai toimista .

Jokaisen sijoittajan on arvioitava itsenäisesti tällä sivustolla esitettyjä analyytikoita sekä Vara Research Gmbh:n sivustolla esitettyjä tietoja ja kannettava itsenäisesti vastuu niiden pohjalta tehdyistä toimista. Suosittelemme kääntymään taloudellisen neuvonantajan puoleen ennen minkään taloudellisten päätösten tekemistä.

Hyväksyn