logo
18.12.2023 - 18:00

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Anora Group alentaa vuoden 2023 tulosohjeistustaan

Anora Group Oyj Sisäpiiritieto 18.12.2023 klo 18.00

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Anora Group alentaa vuoden 2023 tulosohjeistustaan

Anora Group alentaa vuoden 2023 tulosohjeistustaan. Anora arvioi nyt, että yhtiön vertailukelpoinen käyttökate vuonna 2023 on 66-69 miljoonaa euroa. Aiemmin Anora arvioi, että vuoden 2023 vertailukelpoinen käyttökate on 70-78 miljoonaa euroa. Anoran koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate vuonna 2022 oli 76,1 miljoonaa euroa.

Keskeiset syyt tulosohjeistuksen alentamiseen ovat Wine-segmentin aiemmin ennustettua heikompi kannattavuus sekä matalampi monopolimyynti neljännellä vuosineljänneksellä.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2023: Vuonna 2023 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 66-69 miljoonaa euroa.

Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2023: Vuonna 2023 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 70-78 miljoonaa euroa.

Anora Group Oyj Jacek Pastuszka, toimitusjohtaja

Yhteystiedot: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja milena.haeggstrom@anora.com, Puh. 040 5581 328

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset mediat www.anora.com

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Anora Group alentaa vuoden 2023 tulosohjeistustaan