logo
Pienikin pullo kuuluu automaattiin
Pienikin pullo kuuluu automaattiin
17.06.2019 - 07:45

Tutkimus: Taskumattikokoiset pullot jäävät suomalaisilta palauttamatta

Suomi on maailman kärkimaita pullonpalautuksessa, kokonaispalautusasteen ollessa lähes 100%. Pieniä, taskumattikokoisia viina- ja vodkapulloja jää kuitenkin pantista huolimatta palauttamatta vuodessa miljoonia kappaleita. Syy heikompaan palautusasteeseen on käyttöyhteys: pieni, kevyt muovipullo on kätevä ottaa mukaan esim. retkelle tai kaupunkitapahtumaan, jossa pullo päätyy helpommin roskakoriin kuin palautusautomaattiin.

Osana vastuullisuusohjelmaansa Altia käynnistää nyt ensimmäisen kuluttajille suunnatun kampanjan nostaakseen pullojen kierrätysastetta.

Suomessa kaikkien pullojen ja tölkkien palautusaste on maailmanennätysluokkaa. Suomalaiset palauttavat kaikista pantillisista pulloista 93 %. Palpan mukaan pantillisten pakkausten palautusasteet ovat Suomessa tölkeillä n. 95 %, muovipulloilla 90 %, lasipulloilla 88 % ja uudelleentäytettävillä lasipulloilla hieman alle 100 %*.

Enemmän eroa palautusasteisiin syntyy, kun tarkastellaan syvemmin pantillisten muovipullojen palautusasteita. Palpan palautusjärjestelmään kuuluvia pantillisia muovipulloja palautetaan Suomessa vuosittain noin 460 miljoonaa kappaletta, mikä tarkoittaa sitä, että useita miljoonia, noin joka kymmenes myyty PET-muovipullo, päätyy jonnekin muualle kuin palautusautomaattiin.

”Esimerkiksi Altian pienten PET-muovipullojen palautusasteet ovat yllättävän alhaiset: taskumattikokoisista pulloista noin puolet jää palauttamatta, vaikka nämäkin pullot ovat pantillisia. Näihin lukuihin toivomme nyt muutosta”, kertoo Altian vastuullisuuspäällikkö Hannamari Koivula.

Reissun päällä ollessa pullo jää usein palauttamatta automaattiin

Selvittääkseen syyt pienten PET-pullojen** mataliin palautusasteisiin Altia teetti toukokuussa 2019 pullojen palautukseen liittyvän kyselytutkimuksen noin tuhannen yli 18-vuotiaan suomalaisen joukossa. Kyselyssä kysyttiin mm. minkälaiset juomapullot helpoimmin jäävät palauttamatta pullonpalautusautomaatteihin ja missä tilanteissa pulloja jää toistuvasti palauttamatta.  

Kyselyyn vastanneista noin joka kolmas (32 %) totesi jonkin pullotyypin jäävän palauttamatta. Yleisin palauttamatta jätettävä pullotyyppi on taskumattikokoinen pullo (34 % niiden vastaajien keskuudessa, jotka totesivat jonkin pullotyypin jäävän palauttamatta). Selkeästi yleisimmät tilanteet, joissa vastaajat kertoivat pullon jäävän toistuvasti palauttamatta, olivat sellaisia, joissa vastaaja ei tiennyt voiko pullon palauttaa automaattiin (20 %), oli tuonut pullon ulkomailta (37 %) tai kertoi olleensa joko yleisötapahtumassa, festareilla tai juhlimassa yleistä juhlapäivää (19%), juhlassa tai etkoilla (18%) tai matkan päällä (19%). Toisin sanoen tilanteet, joissa vastaajat olivat jossain tapahtumassa kodin ulkopuolella tai muuten reissun päällä mainittiin vastaajien keskuudessa (yhteensä 56%) yleisimmiksi tilanteiksi, jossa pullo jää toistuvasti palauttamatta.

Pienikin pullo kuuluu automaattiin

Altian myyntitilastojen mukaan pienten PET-muovista valmistettujen 20 cl ja 35 cl pullojen myynti lisääntyy kevään ja kesän juhlakausina sekä pikkujoulujen aikaan. Kevyet PET-muovista valmistetut pullot myös kulkevat helposti mukana matkan päällä ja ovat siksi suosittuja tilanteissa, joissa kyselyyn vastanneet kertoivat pullon usein jäävän palauttamatta.

Altia haluaakin nostaa ensimmäisessä kuluttajille suunnatussa kampanjassaan esiin pullojen kierrätettävyyteen liittyviä faktoja sekä muistuttaa pientenkin pullojen kuuluvan automaattiin – tilanteessa kuin tilanteessa. Kampanja näkyy sekä ulkomainonnassa, että sosiaalisessa mediassa juhannusviikon maanantaista eteenpäin. Kampanjan tavoitteena on nostaa erityisesti pienten matkassa mukana kulkevien pullojen sekä samalla kaikkien pullojen kierrätysastetta.

Kierrätettävän PET-muovipullon hiilijalanjälki yli 60 % lasipulloa pienempi

Pullonkierrätyskampanja on osa Altian vastuullisuusohjelmaa, jossa pakkausten kehitys vastuullisuusnäkökulmasta on nostettu yhdeksi tärkeimmistä teemoista. Hyvällä pakkaussuunnittelulla ja kierrätettävyyden lisäämisellä voidaan vähentää syntyneiden jätteiden määrää ja pakkausten hiilijalanjälkeä merkittävästi.

”Viime vuosien aikana Altialla on enenevissä määrin hyödynnetty vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja. Esimerkiksi täysin kierrätettävien PET-muovipullojen hiilijalanjälki on jopa yli 60 % lasipulloja pienempi. PET -muovia voidaan kierrättää käytännössä loputtomasti. Jo yli 96 % PET-pullojen korkeista on valmistettu muovista. On toivottavaa, että tyhjät pullot palautetaan korkkeineen kierrätykseen, jotta mahdollisimman suuri osa käytetyistä materiaaleista pääsee kierrätettäväksi”, Hannamari Koivula sanoo.

Alkava kampanja on jatkoa Altian pitkäjänteiselle vastuullisuustyölle, josta tunnustuksena Altia voitti vuoden 2018 lopussa Green Company of the Year -palkinnon arvostetussa The Drinks Business Green Awards 2018 -kilpailussa Lontoossa. Voitto saatiin erityisesti Koskenkorvan tehtaan bio- ja kiertotalouden ansiota.

*) Pantillisten matkassa -oppimateriaalipaketti: taustatietoa juomapakkausten kierrätyksestä

**) PET-muovia eli polyeteenitereftalaattia käytetään erityisesti pakkausteollisuudessa. Muiden muassa virvoitusjuomapullot ja uuninkestävät muovivuoat on usein tehty PET:sta.

Lisätietoja:

Vastuullisuuspäällikkö Hannamari Koivula, hannamari.koivula@altiagroup.com, 040 581 9921

Viestintäjohtaja, Petra Gräsbeck, petra.grasbeck@altiagroup.com, 040 767 0867

Tietoa tutkimuksesta

Kysely teetettiin YouGov-tutkimusyhtiön sähköisessä paneelissa toukokuussa 2019. Kyselyyn vastasi 1001 yli 18-vuotiasta suomalaista miestä ja naista. Kyselyn otanta oli suunniteltu vastaamaan kokonaiskuvaa suomalaisista niin sukupuolen, iän kuin maantieteellisen alueen suhteen.