logo
Anora on mukana Carbon Action -hiilipilotissa
Anora on mukana Carbon Action -hiilipilotissa

Anora on mukana Carbon Action -hiilipilotissa, jonka tavoitteena on löytää entistä kestävämpiä viljelykäytäntöjä

Anora teki syyskuussa 2018 uuden Itämeri-sitoumuksen viljelykäytäntöjen kestävyyden edistämiseksi. Uusi sitoumus on jatkoa vuonna 2015 alkaneelle yhteistyölle Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa.

Kestävien viljelykäytäntöjen kehittäminen on Anoralle tärkeää, sillä suomalainen ohra on Anoran valmistamien juomien keskeinen raaka-aine. Anoran Koskenkorvan tislaamo käyttää vuodessa yli 210 miljoonaa kiloa Suomessa viljeltyä ohraa. Ohra ostetaan noin 1 500 tilalta, joiden yhteispinta-ala on noin 2,5 prosenttia Suomen peltoalasta ja joka vastaa noin 15 prosenttia Suomen kokonaisohrasadosta.

Osana uutta Itämeri-sitoumusta Anora ja valitut sopimusviljelijät osallistuvat BSAG:n, Ilmatieteen laitoksen ja Sitran yhteiseen Carbon Action -pilottiprojektiin. Carbon Action -projektissa tutkitaan, kuinka ilmastonmuutosta ja Itämeren rehevöitymistä voidaan hillitä varastoimalla hiiltä maahan tehokkaampien viljelykäytäntöjen avulla.

Valitut sopimusviljelijät osallistuvat pilottiin varaamalla osan peltoalastaan tutkimukseen, jonka aikana kerätään tietoa hiilen sitoutumisesta ja viljelykäytäntöjen vaikutuksesta maaperään. Tutkimusprojekti kestää viisi vuotta. Anora vastaa maaperänäytteiden kustannuksista ja jakaa sopimusviljelijöille tietoa projektin tuloksista, kuten siitä, kuinka hiilen varastoitumista voidaan edistää ja maaperän laatua parantaa.

”On tärkeää löytää laajaan käyttöön soveltuvia viljelyteknisiä ratkaisuja ja mahdollisuuksia, joilla maan kasvukuntoa voidaan ylläpitää ja parantaa. On hienoa päästä tutkimaan tätä yhdessä sopimusviljelijöidemme ja Baltic Sea Action Groupin kanssa osana Carbon Action pilottia”, kertoo Anoran hankintapäällikkö Kari Kiltilä.