logo
Anora - BSAG commitment maker
Anora - BSAG commitment maker

Kestäviä viljelykäytäntöjä tutkitaan jo Anoran sopimusviljelijöiden pelloilla

Kestävän maaperän hoitoon ja hiiliviljelyn lisäämiseen tähtäävän Carbon Action -hankkeen pilotointi käynnistyi kesällä 2019 myös Anoralle ohraa tuottavien, valittujen sopimusviljelijöiden pelloilla. Viisivuotisessa hankkeessa selviää, millaisilla viljelykäytännöillä hiilen varastointia voidaan lisätä maaperässä.

Anora teki syyskuussa 2018 uuden Itämeri-sitoumuksen viljelykäytäntöjen kestävyyden edistämiseksi. Sitoumus on jatkoa vuonna 2015 alkaneelle yhteistyölle Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa.

Osana uutta Itämeri-sitoumusta Anora ja valitut sopimusviljelijät osallistuvat BSAG:n ja Ilmatieteen laitoksen yhteiseen Carbon Action -hankkeeseen. Siinä tutkitaan, kuinka ilmastonmuutosta ja Itämeren rehevöitymistä voidaan hillitä maaperää parantamalla ja varastoimalla hiiltä maahan tehokkaampien viljelykäytäntöjen avulla.

Kestävien viljelykäytäntöjen kehittäminen on Anoralle tärkeää, sillä Anoran Koskenkorvan tislaamo Ilmajoella käyttää vuodessa yli 210 miljoonaa kiloa suomalaista ohraa. Vilja hankitaan 1 400 tilalta.

Maaperänäytteet lähtötilanteen selvittämiseksi

Tutkimusta tehdään kaikkiaan sadalla tilalla, jotka edustavat eri tuotantosuuntia ja sijaitsevat eri puolilla Suomea. Myös Anoran sopimustilat ovat olosuhteiltaan erilaisia ja ne sijaitsevat eri puolilla maata.

”Tutkimustyö tiloilla käynnistyi viime kesänä, kun pelloilla otettiin maaperänäytteet lähtötilanteen selvittämiseksi. Viiden vuoden kuluttua otettavien maaperänäytteiden perusteella selviää toimenpiteiden vaikuttavuus. Viime kesänä hiilitilat alkoivat myös toteuttaa projektiin kuuluvia toimenpiteitä koelohkoillaan”, sanoo BSAG:n toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidt.

”Kaikki hankkeeseen osallistuvat tilat muodostavat eri ryhmiä, joissa kokeillaan vaihteleva määrä eri menetelmiä. Näin selvitetään, kuinka tehokas kukin menetelmä on yksin ja kuinka ne toimivat yhdessä sekä löydetään oikeat toimenpiteet paikallisiin olosuhteisiin”, hän havainnollistaa.

Testausta kolmessa erilaisessa toimenpideryhmässä

Toimenpiteet jaetaan kolmeen pääryhmään. Ensimmäisessä pyritään mahdollisimman suureen kasvipeitteisyysalaan hiiltä sitovan yhteyttämisen maksimoimiseksi. Siihen päästään esimerkiksi lisäämällä talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja ottamalla viljelykiertoon syysviljoja sekä nurmia.

Toiseksi maan rakennetta, multavuutta ja kasvukuntoa parannetaan lisäämällä syväjuuristen kasvien viljelyä sekä lannan ja eri kierrätyslannoitteiden käyttöä, mikä parantaa hiilen varastoinnissa keskeisten mikrobien elinolosuhteita. Kolmas toimenpideryhmä on muokkauksen keventäminen.

Pasi Ketelän tilalla tutkitaan aluskasvien käyttöä hiilensidonnassa

Anoran sopimusviljelijän Pasi Ketelän pellolla Ilmajoella selvitetään kerääjä-, alus- ja syväjuuristen kasvien käyttöä hiilensidonnassa. Hän viljelee identtisin viljelytoimin ohraa kahdella lohkolla, joista toisella on aluskasvina syväjuurisia kasveja, toisella ei.

”Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon puinnin jälkeen kasvuaan jatkavat aluskasvit sitovat hiiltä”, Ketelä selventää.