logo
Anora - Let's drink better -herokuva
Anora - Let's drink better -herokuva

Let's drink better – Vastuullisen juomakulttuurin puolesta

Anora on sitoutunut edistämään kestävää, modernia juomakulttuuria. Tiedostamme, että alkoholituotteilla on myös negatiivisia vaikutuksia ja niitä tulee nauttia vastuullisesti, kohtuudella ja paikallisia ikärajoja noudattaen. Tietyissä tilanteissa alkoholin nauttimista tulisi välttää täysin, minkä vuoksi alkoholittomien vaihtoehtoja kehittäminen on keskeinen osa vastuullisuustyötämme.

Olemme keränneet tälle sivulle tärkeää tietoa alkoholin nauttimisen vaikutuksista sekä kuvanneet Anoran näkemystä siitä, miten voimme yhdessä rakentaa modernia, vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria.

Mitä alkoholi on?

Kaikissa alkoholijuomissa – niin viineissä, väkevissä juomissa kuin oluissakin – oleva alkoholi on nimeltään etanolia eli etyylialkoholia. Etanolin kemiallinen kaava on C2H5OH eli se koostuu hiilestä, vedystä ja hapesta. Se valmistetaan joko käymisprosessin avulla tai tislaamalla.

Alkoholin tilavuusprosentilla tarkoitetaan sitä, kuinka monta millilitraa puhdasta alkoholia on 100 millilitrassa liuosta. Esimerkiksi 14 tilavuusprosentin viinissä litran pakkauksessa on 1,4 desilitraa puhdasta alkoholia.

Miten alkoholi vaikuttaa elimistöön?

Alkoholi on nautintoaine ja päihde, joka lamauttaa aivojen toimintaa, eli humalluttaa. Alkoholijuomia nautittaessa niiden sisältämä alkoholi imeytyy vereen ja kulkeutuu nopeasti verenkierron välityksellä kaikkialle elimistöön ja jakaantuu koko kehon nestemäärään.

Se miten alkoholi vaikuttaa sinuun, riippuu siitä, kuinka paljon, mitä, milloin ja millä tavalla juot. Humaltumista voi lieventää juomalla mietoja tai laimennettuja alkoholijuomia, juomalla hitaasti ja syömällä ennen alkoholin nauttimista. Myös terveydentilalla, ruumiinrakenteella, iällä ja sukupuolella on vaikutusta.

Alkoholin palaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi maksassa. Tunnissa elimistöstä palaa keskimäärin 1,3 millilitraa (1 gramma) puhdasta alkoholia 10 painokiloa kohden. Yksi annos sisältää 12 grammaa puhdasta alkoholia. 70-kiloiselta henkilöltä kestää noin kaksi tuntia ennen kuin lasi viiniä (12 cl), ravintola-annos väkeviä alkoholijuomia (4 cl) tai pullollinen keskiolutta (0,33 l) on kokonaan palanut.

Nauti kohtuudella

Alkoholia tulisi aina nauttia kohtuudella, humalajuomista välttäen. Pienen alkoholimäärän nauttiminen voi vähentää jännittyneisyyttä ja estoja sekä piristää. Mutta mitä voimakkaampi humalatila on, sitä enemmän fyysinen ja henkinen toimintakyky heikkenee ja tapaturma-alttius kasvaa.

Kaikki alkoholijuomat sisältävät etyylialkoholia, joka liiallisesti nautittuna on terveydelle haitallista. Alkoholin juominen lisää riskiä sairastua esimerkiksi maksakirroosiin, tiettyihin syöpiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Satunnainenkin käyttö voi aiheuttaa vakavia haittoja, kuten onnettomuuksia. Liialliseen alkoholinkäyttöön voi liittyä lisäksi sosiaalisia tai taloudellisia haittoja sekä haittoja muille kuin itse alkoholia kuluttavalle.

Tietyissä tilanteissa ja elämänvaiheissa alkoholia tulisi välttää täysin, kuten raskaana ollessa, autoa ajaessa ja alaikäisenä.

Ohjeet vastuulliseen alkoholinkäyttöön vaihtelevat maittain – tarkempaa tietoa löytyy täältä.

Milloin alkoholin kulutusta tulisi välttää?

Elämässä ja on tilanteita ja vaiheita, jolloin alkoholinkäyttöä tulisi välttää.

Anora- raskaana oleva henkilö

Raskaana ollessa ja imettäessä

 • Runsas alkoholinkäyttö heikentää sekä naisen että miehen hedelmällisyyttä.

 • Tutkimuksissa ei ole voitu määritellä ehdotonta turvarajaa raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle. Siksi alkoholin käyttö on tärkeää lopettaa kokonaan raskautta suunniteltaessa ja raskauden aikana.

 • Runsas alkoholin käyttö aiheuttaa monia riskejä raskauden aikana, joista pahimmillaan seurauksena voi olla pysyviä elin- ja hermostovaurioita (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) sikiölle.

 • Alkoholin käytölle imetysaikana ei voida asettaa turvallista rajaa. Yleisesti ajatellaan, että satunnainen, kohtuullinen alkoholin käyttö ei ole este imetykselle. Lapsen käsittely humaltuneena on kuitenkin riski. Runsas humalahakuinen juominen imetysaikana on haitallista sekä lapselle että äidille, ja sitä tulee välttää.

Anora - Puhutaan alkoholista -ohjelman - alkuperäinen kuva

Alaikäisenä

 • Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, sitä suurempia ovat alkoholinkäytön riskit. Nuoret ovat aikuisia herkempiä humalajuomisen haitoille, kuten tapaturmille, myrkytyksille ja riippuvuuden kehittymiselle.

 • Nuorilla vähäinenkin alkoholinkäyttö lisää haittojen riskiä, ja alkoholinkäytön aloittamista tulisi lykätä mahdollisimman pitkään. Varhain aloitettu alkoholinkäyttö vaikuttaa myöhempään päihdekäyttäytymiseen.

 • Alkoholijuomien myyminen ja välittäminen alle 18-vuotiaille on Suomessa kielletty. Alkoholin ostaminen tai tarjoaminen alaikäiselle on rikos. Vasta 20-vuotias saa ostaa tai pitää hallussaan myös väkeviä alkoholijuomia.

Anora - henkilö lääkityksellä

Lääkityksen yhteydessä ja terveydentilan vaatiessa

 • Alkoholi voi voimistaa tai heikentää lääkkeiden vaikutuksia.

 • Tiettyjen lääkkeiden kanssa alkoholia ei tule käyttää lainkaan. Täältä löydät lisätietoa yleisimpien lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksista.

 • Runsas alkoholinkäyttö lisää mielenterveyden häiriöiden riskiä ja pahentaa niitä.

 • Alkoholinkäyttö saattaa aiheuttaa tai pahentaa masennusoireita.

Anora - henkilö ajamassa autoa

Liikenteessä

 • Jo pienikin määrä alkoholia veressä huonontaa ajokykyä ja nostaa onnettomuusriskiä. Suomessa rattijuopumuksen raja ylittyy, kun veren alkoholipitoisuus on vähintään 0,5 promillea.

 • Erityisesti nuorilla kuljettajilla on muita suurempi onnettomuusriski jo alhaisilla veren alkoholipitoisuuksilla, sillä alkoholi vaikuttaa voimakkaimmin niihin kuljettajan taitoihin, jotka eivät ole vielä automatisoituneet ajokokemuksen myötä. Rattijuopoista Suomessa noin 10 prosenttia on iältään 18–24-vuotiaita. 

Anora - henkilö työskentelee tietokoneella

Töissä

 • Alkoholin luvaton käyttö ja humalassa oleminen eivät kuulu työpaikalle.

 • Jos työhön liittyy tilanteita, joissa käytetään alkoholia, kannattaa muistaa, että jokainen henkilö edustaa itsensä lisäksi työpaikkaansa.

 • Jos työyhteisössä on henkilö, jolle alkoholin käyttö on ongelma, siihen tulisi puuttua ja tarjota apua esimerkiksi työterveydenhuollon välityksellä. 

Pohdituttaako oma tai läheisesi alkoholin kulutus?

Omaa alkoholinkäyttöä on hyvä arvioida aika ajoin. A-klinikkasäätiön ylläpitämältä Päihdelinkki-sivustolta löydät useita testejä ja laskureita sekä tietoa päihdehoidosta, internet- ja puhelinpalveluista sekä vertaistukiryhmistä.

Maakohtaista tietoa alkoholinkäyttöön liittyen paikallisilla kielillä löytyy alla olevista linkeistä sekä englanniksi Maailman terveysjärjestön (World Health Organization) sivuilta.