logo
Anora olennaisuusanalyysi
Anora olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi

Anora on rakentanut uutta vastuullisuuden tiekarttaa, joka julkaistaan vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä. Tiekartan pohjaksi teetettiin uusi olennaisuusanalyysi kevään 2022 aikana.

Teimme 20 syvähaastattelua ulkoisten sidosryhmien edustajien kanssa. Erityisesti halusimme keskustella asiakkaiden ja taloudellisten toimijoiden kanssa. Teimme myös avoimen kyselyn, johon saimme yli 200 vastausta omalta henkilöstöltä sekä ulkoisilta sidosryhmiltä, kuten viranomaiset, pankit, analyytikot, sijoittajat, kuluttajat, asiakasyritykset, teollisuuden järjestöt, media, järjestöt, omistajat, poliittiset päättäjät sekä tavarantoimittajat.

Tutkimus osoittaa, että ilmastoon liittyvät aiheet nähdään yhtä keskeisimpinä vastuullisuustyömme kannalta. Näihin kuuluvat sidosryhmiemme mukaan CO₂-päästöjen vähentäminen, ilmastoystävällinen pakkaaminen, veden käyttö, regeneratiivinen viljely ja luonnon monimuotoisuus. Myös hankinnan ympäristö- ja sosiaalinen vastuu nähdään merkityksellisenä. Tuotteiden korkea laatu ja elintarviketurvallisuus nostettiin myös yhdeksi tärkeimmistä asioista.

Kaiken kaikkiaan, Anoralla nähtiin olevan vahva ja proaktiivinen lähestymistapa vastuullisuustyössä ja mahdollisuus toimia pohjoismaisena edelläkävijänä kestävyysteemoissa.

Olennaisuusanalyysi
Olennaisuusanalyysi