logo
Anora olennaisuusanalyysi
Anora olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi

Anoran uusin olennaisuusanalyysi toteutettiin vuonna 2022 ja se toimi pohjana Anora 2030 vastuullisuustiekartalle, joka julkaistiin marraskuussa 2022.

Olennaisuusanalyysi perustui 20 syvähaastatteluun ulkoisten sidosryhmien edustajien kanssa. Erityisesti halusimme keskustella asiakkaiden ja taloudellisten toimijoiden kanssa. Lisäksi toteutimme avoimen kyselyn, johon saimme yli 200 vastausta omalta henkilöstöltä sekä ulkoisilta sidosryhmiltä, kuten viranomaiset, pankit, analyytikot, sijoittajat, kuluttajat, asiakasyritykset, teollisuuden järjestöt, media, järjestöt, omistajat, poliittiset päättäjät sekä tavarantoimittajat.

Tutkimus osoittaa, että ilmastoon liittyvät aiheet nähdään yhtä keskeisimpinä vastuullisuustyömme kannalta. Näihin kuuluvat sidosryhmiemme mukaan CO₂-päästöjen vähentäminen, ilmastoystävällinen pakkaaminen, veden käyttö, regeneratiivinen viljely ja luonnon monimuotoisuus. Myös hankinnan ympäristö- ja sosiaalinen vastuu nähdään merkityksellisenä. Tuotteiden korkea laatu ja elintarviketurvallisuus nostettiin myös yhdeksi tärkeimmistä asioista.

Kaiken kaikkiaan, Anoralla nähtiin olevan vahva ja proaktiivinen lähestymistapa vastuullisuustyössä ja mahdollisuus toimia pohjoismaisena edelläkävijänä kestävyysteemoissa.

Olennaisuusanalyysi
Olennaisuusanalyysi