logo
Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälki
Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälki

Pakkauksella ja ohran viljelyllä suurin vaikutus Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälkeen

Anora selvitti kesällä 2019 Koskenkorva Vodkan hiilijalanjäljen. Suurin osa Koskenkorva Vodkan elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä muodostuu tuotteen pakkauksesta sekä raaka-aineena käytettävän ohran viljelystä. Kiertotalouteen perustuvan tislaamon osuus hiilijalanjäljestä on suhteellisen pieni.

Lasipulloon pakatun Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälki on 2,19 kg CO2e/litra ja kierrätettävään PET-muovipulloon pakatun 1,60 kg CO2e/litra.

Jos päästömäärät suhteutetaan esimerkiksi yleisesti käytettyyn vertailukohteeseen, autolla ajamiseen, vastaa 2,19 kg CO2e päästömäärä runsaan 14 kilometrin matkan ajamista henkilöautolla ja 1,60 kg CO2e päästömäärä runsaan 10 kilometrin matkan ajamista.

Pakkausmateriaalilla suuri vaikutus hiilijalanjälkeen

Pakkausmateriaalilla on suuri vaikutus tuotteen hiilijalanjälkeen. Kierrätettävään PET-muovipulloon pakatun Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälki on noin 27 % pienempi kuin lasipulloon pakatun tuotteen. Pakkauksen osuus tuotteen koko hiilijalanjäljestä on lasipullolla 43 % ja PET-pullolla 24 %.

Raaka-aineena käytettävän ohran viljely on pakkauksen ohella toinen suurimmista tuotteen hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Ohran osuus Koskenkorva Vodkan koko hiilijalanjäljestä on lasipullolla 40 % ja PET-pullolla 54 %.

Koskenkorvan tislaamon osuus hiilijalanjäljestä suhteellisen pieni

Energiatehokkaan Koskenkorvan tislaamon osuus Koskenkorva Vodkan hiilijalanjäljestä on suhteellisen pieni (10 %–14 %). Uusiutuvan polttoaineen käytön lisääminen on pienentänyt tislaamon hiilidioksidipäästöjä. Tislaamon oma biovoimalaitos käyttää polttoaineena ohran kuorta ja tuottaa höyryenergiaa tislaamon tarpeisiin. Tislaamon hiilidioksidipäästöt ovat puolittuneet sen jälkeen, kun biovoimalaitos otettiin käyttöön vuoden 2014 lopulla.

Biovoimalaitoksen ansiosta tislaamon biopolttoaineiden käyttö energiantuotannossa on noussut 24 %:sta (v. 2014) noin 60 %:iin (v. 2018), mikä on pienentänyt Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälkeä lasipullossa 5 % ja PET-pullossa 7 %.

Kierrätysmateriaalilla ja pakkausta keventämällä voidaan pienentää ympäristövaikutusta

Anora haluaa pienentää pakkauksista aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälkilaskennan tulokset ovat tärkeää tietoa tässä kehitystyössä. Jos esimerkiksi lasipulloissa pystytään lisäämään kierrätetyn lasin osuutta, se pienentää pakkauksen hiilijalanjälkeä.

Suunta kohti tuotteen koko elinkaaren aikaisten päästöjen mittaamista

Hiilijalanjälki tarkoittaa sitä, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä tuotteen elinkaaren aikana syntyy. Koskenkorva Vodka on ensimmäinen tuote, jolle Anora on toteuttanut hiilijalanjälkilaskennan. Hiilijalanjälki laskettiin osana tuotteen laajempaa elinkaarianalyysiä, jossa tarkasteltiin tuotteen ympäristövaikutuksia sen matkalla ohrapellolta Alkon hyllylle. Laskennassa on huomioitu myös tuotteen pakkauksen loppukierrätys. Anoran tavoitteena on laajentaa hiilijalanjäljen laskentaa myös muihin tuotteisiin lähitulevaisuudessa.

Päästöjen tarkastelu on siirtynyt yhä enemmän pelkästä tuotannosta tuotteen koko elinkaaren aikaisiin päästöihin. Anora on jo pitkään mitannut tehtaidensa hiilidioksidipäästöjä, ja nyt haluamme laajentaa laskentaa tuotetasolle. Haluamme vähentää paitsi tehtaidemme, myös tuotteiden koko elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä.

Alla olevasta taulukosta näkyy eri tekijöiden vaikutus Koskenkorva Vodkan (40 %) hiilijalanjälkeen:

Koskenkorva Vodka

lasipullo

Koskenkorva Vodka

PET-muovipullo

Päästöjen määrä, kg CO2e/litra

%-osuus kokonaispäästöistä

Päästöjen määrä, kg CO2e/litra

%-osuus kokonaispäästöistä

Pakkaus

0,931

43 %

0,386

24 %

Ohran viljely

0,866

40 %

0,866

54 %

Koskenkorvan tislaamo

0,219

10 %

0,219

14 %

Rajamäen alkoholijuomatehdas

0,039

2 %

0,039

2 %

Kuljetukset

0,049

2 %

0,049

3 %

Muut raaka-aineet

0,026

1 %

0,026

2 %

Jakelu Alkoon

0,001

0 %

0,000

0 %

Pakkauksen kierrätys

0,056

3 %

0,004

0 %

Koskenkorva Vodkan elinkaarianalyysin ja hiilijalanjälkilaskelman Anoralle toteutti Gaia Consulting Oy.