logo
Anora - Puhutaan alkoholista -ohjelma
Anora - Puhutaan alkoholista -ohjelma

”Puhutaan alkoholista” -ohjelman tavoitteena on vähentää nuorten alkoholinkäyttöä

Vastuullisen, nykyaikaisen juomakulttuurin kehittymisen ja alkoholin haittojen vähenemisen kannalta on ratkaisevassa asemassa, millaisia toimintamalleja uusille sukupolville kehittyy.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2015 toteuttaman Espad-tutkimusen mukaan nuorten alkoholinkäyttö Pohjoismaissa on muuttunut vastuullisempaan suuntaan 2000-luvulla. Tämä on pitkän aikavälin myönteistä kehitystä, jota Anora haluaa tukea.

Puhutaan alkoholista -ohjelma saatavilla kahdeksassa Euroopan maassa

Anora tukee nuorten vastuullisen alkoholinkäytön ja alkoholikokeilujen myöhäistymisen kehitystä kouluohjelman kautta. Tutkimukseen perustuva Puhutaan alkoholista -ohjelma on tarjolla yläasteille ja lukioille Suomessa ja Ruotsissa. Ohjelmassa etsitään tapoja vastustaa ryhmäpainetta ja opetellaan kieltäytymään alkoholista. Opetusmalli pohjautuu ryhmädynaamisille harjoituksille, roolileikeille, keskusteluille ja arvioinnille.

75% Ruotsin peruskouluista ja lukioista on tilannut materiaalin. Ohjelma on saatavilla kahdeksassa Euroopan maassa ja siihen on osallistunut yhteensä 700 000 nuorta. Puhutaan alkoholista on arvioitu tieteellisesti Karolinska Institutenin toimesta. Lisäksi ohjelma arvioidaan joka toinen vuosi käyttäjätutkimuksen avulla.

Tutkimustuloksia

Ohjelman lyhyen aikavälin vaikutuksia on selvitetty 2010 tutkimuksella, jossa oli mukana ohjelmaan osallistuvia sekä kontrolliluokkia. Tutkimuksessa selvisi, että interventioluokkien oppilaat olivat vähentäneet alkoholinkäyttöään.

Vuosina 2014–2017 toteutettiin pitkän aikavälin seurantatutkimus peruskoulun 7-9 luokilla. Mukana tukimuksessa oli 20 koulua, 40 luokkaa ja 600 oppilasta. Osa luokista oli interventioluokkia ja osa kontroliluokkia. Tutkimuksesta vastasi johtava psyklologi, dosentti Anders Tengström Karolinska Institutenistä.

Tutkimuksen mukaan Puhutaan alkoholista -ohjelma vähentää nuorten alkoholiin liittyvää riskikäyttäytymistä. Erityisesti interventioluokkien pojat hyötyivät ohjelmasta: heillä humalakokemusten määrä oli alhaisempi kuin kontrolliluokilla. Tilastollista viitettä saatiin myös siitä, että interventioluokkien ne pojat, jotka eivät vielä olleet käyttäneet alkoholia pystyivät paremmin kieltäytymään alkoholikokeiluista. Ohjelmaan osallistuneilla tytöillä alkoholinkäyttöön liittyvät kielteiset seuraukset puolittuivat.  

Vuonna 2019 toteutetussa kyselytutkimuksessa selvitettiin ohjelmaa käyttävien opettajien mielipiteitä. 59 % vastaajista on sitä mieltä, että ohjelma voi auttaa nuoria myöhäistämään alkoholikokeiluja ja 74 % uskoo, että ohjelma rakentaa nuorten vastuullisempaa suhtautumista alkoholiin. 93 % suosittelisi ohjelmaa kollegalleen.