logo
Rajamäen tehtaalla tavoitteena nolla tapaturmaa
Rajamäen tehtaalla tavoitteena nolla tapaturmaa

Rajamäen tehtaalla tavoitteena nolla tapaturmaa

Anoran Rajamäen tehtaalla työturvallisuus näkyy ja kuuluu. Tehtaan uudistumisprosessin myötä entistä suurempi painoarvo on asetettu sille, että Rajamäki toimisi esimerkkitapauksena työturvallisuudesta.

Työturvallisuus on olennainen osa jokaisen anoralaisten arkea. Sen tavoitteena on saada jokainen työntekijä osallistumaan aktiivisesti turvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon.

Rajamäellä tämä näkyy työn arjessa osana jokapäiväistä työtä. Jokainen operatiivinen palaveri käynnistetään turvallisuuskatsauksella. Tehtaalla tehdään lisäksi tasaisin väliajoin turvallisuuskävelyjä, joissa pyritään havaitsemaan mahdollisuuksia turvallisuuden kohentamiseen.

”Jatkuva turvallisuustyö on tärkeää, sillä tehtaalla työskentelee suuri määrä ihmisiä. Jo pelkästään Anoran työntekijöitä noin 230, joista 160 tekee operaattori- tai logistiikkatyöntekijän tehtäviä. Alihankkijoiden kautta lukumäärä kasvaa, ja myös alihankkijoiden työntekijöille tehdään aina oma turvallisuusperehdytys”, kertoo Janne Peltoniemi, Rajaniemen tehtaan päällikkö.

Rajamäen tehdasta on uudistettu viime vuosina monellakin tapaa. Muun muassa linjastoa automatisoitiin entisestään, organisaatiorakennetta kehitettiin ja IT-järjestelmät uusittiin. Myös työturvallisuutta kehitettiin ja ylläpidettiin monestakin näkökulmasta.

”Haluamme taata työntekijöillemme mahdollisuuden päästä joka ikinen päivä turvallisesti töistä kotiin. Jokainen tapaturma on liikaa, ja tavoitteenamme onkin ollut nostaa työturvallisuus niin korkeaksi, ettei tapaturmia tulisi ollenkaan. Edustamme tässä avoimuutta, sillä Rajamäellä merkitään työtapaturmiksi jopa sellaiset onnettomuudet, joista ei välttämättä tule sairauspoissaoloja, mutta jotka vaativat työterveyslääkärillä käynnin. Tämä auttaa tilanteisiin reagoinnissa ja turvallisuuden kehittämisessä”, Peltoniemi sanoo.

Työturvallisuus on jokaisen vastuulla

Peltoniemen mukaan turvallisuusajattelu on sellaista, millä pyritään saamaan työntekijät sisäistämään turvallisuuden merkitys kokonaisvaltaisesti elämässä.

”Olemme esimerkiksi jakaneet työntekijöillemme heijastimia ja järjestäneet turvallisuusslogan-kampanjoita. Kolme-neljä kertaa vuodessa järjestämme turvallisuuden saralta myös tempauksia, joiden tavoitteena on saada työntekijämme muistamaan turvallisuuden merkitys olennaisena osana jokapäiväisiä askareita”, Peltoniemi kertoo.

Työturvallisuus on nostettu tehtaan agendalla korkealle: Kaikki johtoryhmästä työsuojelutoimikuntaan ja esimiehistä henkilöstöön ovat osallistuneet sen kehittämiseen. Raportointia on kehitetty siten, että kaikki työturvallisuutta kohentavat seikat saataisiin käsiteltyä. Näin niistä voi aina oppia ja vaaratilanteita ennaltaehkäistä.

Läheltä piti -tilanteita raportoitiin vuoden 2018 kuluessa yli 250 kappaletta. Näiden pohjalta on tehty korjaavia toimenpiteitä, joiden myötä riskitaso on laskenut ja ennaltaehkäisevän turvallisuustyön määrää on kasvatettu. Työ jatkuu. Vuoden aikana poissaoloja aiheuttavien tapaturmien tapaturmataajuus pienenikin jopa 29,5 prosenttia.

”Yksi hienoimmista hetkistä työssäni kävi vuonna 2018, kun Rajamäellä ylitettiin sadan tapaturmattoman päivän raja. Tehdasinfon yhteydessä aioin nostaa luvun ruudulle, jotta merkkipaalu ei jäisi huomiotta, mutta sen sijaan työntekijät alkoivat itse taputtaa saavutukselle. Siitä jäi hyvä mieli”, Peltoniemi kertoo.