logo
Anora - vastuullista viinintuotantoa
Anora - vastuullista viinintuotantoa

Tuemme vastuullista viinintuotantoa

Kulutustottumukset kehittyvät jatkuvasti kestävämpään ja terveellisempään suuntaan. Vastuullisesti tuotettua viiniä etsivä kuluttaja kiinnittää huomiota niin luonnonmukaiseen viljelyyn, torjunta-aineiden käyttöön viinin viljelyssä ja lisäaineisiin viinin tuotantoprosessissa kuin ympäristöystävälliseen pakkaukseen, hiilijalanjälkeen työntekijöiden reiluun kohteluun koko tuotantoketjussa.

Eettisyyden varmistaminen viinien tuotannossa on myös Anoran vastuullisuustyön keskiössä, ja pyrimme tarjoamaan kuluttajille yhä laajemman valikoiman vastuullisia vaihtoehtoja, kuten luomuviinejä. Kun viinin hankintaprosessi käynnistyy, varmistetaan, että viinin tuottajat noudattavat ympäristö-, laatu- ja turvallisuusstandardeja. Tämän takaamiseksi Anora on sitoutunut ylläpitämään useamman eri standardin ja sertifikaatin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia sekä noudattamaan kattavia vastuullisuusperiaatteita. Näitä ovat amfori BSCI -aloitteen vastuullisen hankinnan eettiset periaatteet sekä esimerkiksi Fairtrade sekä Fair for Life -sertifiointien vaatimukset.

”Jos havaitsemme puutteita sellaisten tuottajien kohdalla, joiden kanssa teemme yhteistyötä, on meillä myös velvollisuus opastaa ja tukea viinin tuottajia heidän toimintansa ohjaamisessa eettisemmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Kokemukset tästä yhteistyöstä ovat positiivisia”, kertoo Anoran vastuullisuusjohtaja Petra Gräsbeck. ”Pohjoismaisena, suurena ostajana päätöksillämme on suuri painoarvo tuottajien suuntaan.”

Anoran omat Chill Out -viinit edustavat hyvin Anoran viinintuotannon kestävyysajattelua. Chill Out -viinien valikoimassa on tarjolla Fairtrade -sertifoituja- sekä luomuviinejä eri puolilta maailmaa. Tuotesarjaan on hyväksytty ainoastaan sellaisia viinejä, joiden tuottaja on osoittanut sitoutuvansa kestävään viinintuotantoon koko tuotantoprosessissaan – niin työntekijöidensä hyvinvoinnin edistämisessä kuin viljelyn ympäristöystävällisyydessä.

Chill Out -viinit on myös kaikki pakattu kestävän kehityksen mukaisesti, ottaen huomioon pakkausten kierrätettävyys sekä hiilijalanjälki. Kaikki Chill Out -viinit ovat pakattu joko PET -pulloihin, hanapakkauksiin tai hanapusseihin.

Sertifioinnit ja auditoinnit takaavat viinien kestävyyden

Amfori BSCI -aloitteen tarkoituksena on osallistaa siinä mukana olevat yritykset valvomaan koko toimitusketjunsa vastuullisuutta. Anora on toteuttanut Amfori BSCI -aloitteen vastuullisen hankinnan periaatteita jo vuodesta 2012. Liittymällä itsekin aloitteen jäseneksi vuonna 2017 Anoran halusi lisätä osaamista ja mahdollisuuksia kehittää vastuullista hankintaa – kuten ihmisoikeuksien, ympäristövastuun sekä työturvallisuusperiaatteiden toteuttamista – pitkällä aikavälillä.

Sosiaalisen vastuun auditointeja toteutetaan Anoran toimitusketjussa amfori BSCI -aloitteen puitteissa. Auditoinnit keskittyvät usein amfori BSCI:n määrittelemiin riskimaihin. Auditointien tuloksena toimittajien vastuullisuustyötä arvioidaan suhteessa eettisten kriteerien toteutumiseen ja arvioinnin perusteella toimittaja laatii toimenpidesuunnitelmat, joiden toteutumista arvioidaan jälleen seuraavissa auditoinneissa.

”Auditointia tehdään jatkuvan kehityksen hengessä. Tarkoituksena on puutteita havaittaessa kehittää toimittajien vastuullisia toimintatapoja suhteen katkaisemisen sijaan. Tämä kuitenkin vaatii, että tuottajalla on halu kehittää toimintaansa ja ottaa palautetta vastaan”, kertoo Anoran hankinta- ja logistiikkajohtaja Tarja Jukkara.

Anoralle osallistuminen tarkoittaa sitä, että Anoralla on mahdollisuus vaikuttaa itse hankintaketjunsa vastuullisuuteen, ja se voi muun muassa järjestää sekä aikatauluttaa tehokkaammin vastuullisuusauditointeja, millä on suora vaikutus tehdyn työn vaikuttavuuteen. Amfori BSCI tarjoaa koulutusmahdollisuuksia, joiden kautta sekä anoralaiset että Anoran toimitusketjuun kuuluvat pääsevät kehittämään omaa vastuullisuusasiantuntijuuttaan. Amfori BSCI tarjoaa jäsenilleen lisäksi tietopankin aiemmista auditoinneista ja niiden tuloksista, minkä avulla nähdään muiden jäsenten toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi.

Anora on laatinut omat toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille (Anora Code of Conduct for Suppliers and Subcontractors), jotka ovat amfori BSCI Code of Conductin ohella vuodesta 2017 alkaen liitetty osaksi hankintasopimuksia. Toimintaohjeet perustuvat pääosin samoihin kansainvälisiin sopimuksiin ja periaatteisiin kuin amfori BSCI:n eettiset periaatteet.