logo
Anora hero kuva - Turvallisuus
Anora hero kuva - Turvallisuus

Turvallisuus

Työturvallisuus on yksi Anoran keskeisistä vastuullisuustyön osa-alueista ja olemme panostaneet voimakkaasti työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin parantamiseen sekä Anoran omien toimintojen että ulkopuolisten toimijoiden osalta. Tältä sivulta löydät Anoran turvallisuuden minimisäännöt tehdas- ja logistiikka-alueella työskenteleville sekä eri toimipisteidemme turvallisuusperehdytykset.

Varmistaaksemme, että jokainen Anoralla työskentelevä on tietoinen työturvallisuuteen ja tuontohygieniaan liittyvistä asioista, edellytämme ulkopuolisilta toimijoilta kyseisen toimipaikan turvallisuusperehdytyksen suorittamista. Perehdytyksiin kuuluvat turvallisuus- sekä hygienia- ja ympäristöperehdytysohjelmat ja ne kattavat sekä Anoran yhteisen että tarkemmat tehdaskohtaiset perehdytysohjelmat. Koulutusten suorittaminen tarkastetaan ennen tehdasalueelle pääsyä. Suoritetut koulutukset ovat voimassa yhden vuoden.

Anoran työturvallisuuden minimivaatimukset

Anoran Minimisäännöt on luotu työturvallisuuden osalta kriittisimmille toiminnoille ja koskevat kaikkia tehdas- ja logistiikka-alueella työskenteleviä, mukaanlukien ulkoiset toimijat. Minimisäännöt löytyvät linkkien takaa:

Anoran työturvallisuusperehdytys toimijoille

Anoran kaikki yksiköt

Anoran toimijoille tarkoitetussa turvallisuusperehdytyksessä kuvataan kaikkia Anoran yksiköitä koskevat ohjeet ja vaatimukset. Turvallisuusperehdytyksen toteuttaminen vaaditaan kaikilta ulkoisilta toimijoilta. Aloita Anoran turvallisuusperehdytys tästä.

Anoran Rajamäen alkoholijuomatehdas

Rajamäen alkoholijuomatehtaalla toimijoilta vaaditaan sekä turvallisuusperehdytysohjelman että hygienia- ja ympäristöpehdytysohjelman suorittamista. Aloita Rajamäen alkoholijuomatehtaan turvallisuusperehdytys tästä. Aloita Rajamäen alkoholijuomatehtaan hygienia- ja ympäristöperehdytys tästä.

Anora Industrial Products Rajamäen tehdas

Aloita Anora IP Rajamäen tehtaan turvallisuusperehdytys tästä.

Anoran Koskenkorvan tehdas

Aloita Anoran Koskenkorvan tehtaan turvallisuusperehdytys tästä.

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle

Lue toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle tästä.