logo
09.11.2023 - 08:35

Anora suunnittelee toimintamallinsa kehittämistä strategisten tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi

Osana yhtiön strategian toteuttamista ja kannattavuuden parantamista Anora suunnittelee toimintamallinsa ja rakenteensa kehittämistä. Anora aloittaa muutosneuvottelut kaikissa kolmessa liiketoimintayksiköissään: Wine, Spirits ja Industrial. Kaikkiaan neuvottelujen piirissä on noin 650 henkilöä. Anora arvioi, että suunniteltujen muutosten tuoma tehokkuus ja selkeämpi keskittyminen strategiaan tuovat toisivat arviolta 3–4 miljoonan euron säästöt ja vähentäisivät noin 40 työpaikkaa.   

Suunniteltujen muutosten tavoitteena on vahvistaa kaupallista keskittymistä kasvukategorioihin, vähentää kompleksisuutta ja luoda lisäsynergioita Anoran 2030 strategian mukaisesti. Suunnitelmat koskevat kaupallisia toimintoja Anoran Wine- ja Spirits-segmenteissä Pohjoismaissa sekä Anora Industrialin Suomen toimintoja. Muutokset ovat lisäyksiä aiemmin julkaistuihin kannattavuuden parannussuunnitelmiin, jotka ovat parhaillaan käynnissä tuotantolaitosten erikoistumisstrategian puitteissa.

Muutosneuvottelut alkavat marraskuussa ja niiden on arvioitu päättyvän vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on, että uudet organisaatiot aloittaisivat toimintansa tammikuun 2024 aikana.

Anora suunnittelee toimintamallinsa kehittämistä strategisten tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi