logo
17.01.2022 - 17:00

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Anora Group Oyj Pörssitiedote 17.1.2022 klo 17.00

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 11.5.2022. Anoran hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Ehdotus Anoran hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyiset jäsenet Kirsten Ægidius, Ingeborg Flønes, Michael Holm Johansen, Jyrki Mäki-Kala, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uusiksi jäseniksi valitaan Christer Kjos ja Annareetta Lumme-Timonen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Christer Kjos, B.S. (rahoitus), syntynyt 1984, Norjan kansalainen. Kjosilla on laajaa kokemusta pääomamarkkinoista ja hän on Canica Holding AG:n toimitusjohtaja.

Annareetta Lumme-Timonen, DI, TkT, syntynyt 1967, Suomen kansalainen. Lumme-Timosella on laajaa ja monipuolista kokemusta pääomamarkkinoista. Lumme-Timonen toimii sijoitusjohtajana Solidium Oy:ssä.

Sekä Lumme-Timonen että Kjos ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lumme-Timosen ja Kjosin ansioluettelot ja valokuvat löytyvät tiedotteen liitteistä.

Nykyiset hallituksen jäsenet Sinikka Mustakari ja Nils Selte ovat ilmoittaneet, että hän eivät ole käytettävissä uudelleen valittaviksi hallitukseen. He ovat olleet Anoran hallituksen jäseniä Altian ja Arcuksen sulautumisen toteutumisesta lähtien 1.9.2021.

Ehdolla olevan hallituksen valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Anoralla on yhtiökokouksen perustama, hyvän hallintotavan mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisillä jäsenehdokkailla on riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys. Lisäksi nimitystoimikunta huolehtii siitä, että ehdotettava hallitus kokonaisuutena on hyvällä ja tasapainoisella tavalla monimuotoinen, sillä on tarvittavaa osaamista ja sen kokoonpano vastaa Suomen pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin vaatimuksia.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Michael Holm Johansen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Sanna Suvanto-Harsaae varapuheenjohtajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi, Anoran henkilöstö on valinnut kaksi edustajaa ja varaedustajaa hallitukseen, henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti. Kuten aiemmin on tiedotettu, Arne Larsen (varaedustaja Bjørn Oulie) ja Jussi Mikkola (varaedustaja Laura Koivisto) valittiin syyskuussa 2021 ja heidän toimikautensa päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Aiemmin mainitun henkilöstön osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti henkilöstöedustajille maksetaan hallituksen päättämä kokouspalkkio.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten palkitseminen, huomioiden viimeaikaisen Altian ja Arcuksen sulautumisen, koostuu vuosipalkkiosta seuraavasti:

 • 60 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 48 000 euroa)

 • 45 000 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 30 000 euroa)

 • 30 000 euroa, jäsen (nykyisin 24 000 euroa)

Näiden vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille, jotka hallitus nimittää hallituksen pysyvien ja väliaikaisten valiokuntien jäseniksi, seuraavia vuosipalkkioita:

Tarkastusvaliokunta:

 • 10 000 euroa, puheenjohtaja

 • 5 000 euroa, jäsen

Henkilöstövaliokunta:

 • 8 000 euroa, puheenjohtaja

 • 4 000 euroa, jäsen

Integraatiovaliokunta (väliaikainen):

 • 10 000 euroa, puheenjohtaja

 • 5 000 euroa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 600 euroa ja 1 200 euroa kun osallistuminen edellyttää matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten osakeomistus Anorassa edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina Anoran osakkeina. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

 1. ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina

 2. 25 % käteisenä, 75 % osakkeina

 3. 50 % käteisenä, 50 % osakkeina

 4. 75 % käteisenä, 25 % osakkeina

 5. 100 % käteisenä, ei osakkeita

Siltä osin kuin palkkiot maksettaisiin Anoran osakkeina, hankitaan osakkeet suoraan hallituksen jäsenten lukuun tai muutoin toimitetaan hallituksen jäsenille yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2022 julkistuksen jälkeen. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus on, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet kerryttävät Anorassa osakeomistuksen, joka ylittää hänen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Kuten 8.12.2021 tiedotettiin, Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu seuraavat jäsenet:

 • Stein Erik Hagen, Canica AS, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

 • Petter Söderström, Solidium Oy

 • Anne Lise E. Gryte, Geveran Trading Co. Limited

Lisäksi Anoran hallituksen puheenjohtaja, Michael Holm Johansen, ja varapuheenjohtaja, Sanna Suvanto-Harsaae, toimivat nimitystoimikunnan asiantuntijoina.

Lisätietoa osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta löytyy osoitteesta: https://anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Stein Erik Hagen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022