logo
08.12.2021 - 18:15

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Anora Group Oyj Pörssitiedote 8.12.2021 klo 18.15

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Anora Group Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Stein Erik Hagen, Canica AS

  • Petter Söderström, Solidium Oy

  • Anne Lise E. Gryte, Geveran Trading Co. Limited

Nimitystoimikunta on 8.12.2021 pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut puheenjohtajakseen Stein Erik Hagenin. Anoran hallituksen puheenjohtaja, Michael Holm Johansen, ja varapuheenjohtaja, Sanna Suvanto-Harsaae, toimivat nimitystoimikunnan asiantuntijoina.

Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa. Ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 12.11.2020, päätti väliaikaisesta poikkeamisesta työjärjestyksestä siten, että Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet määritetään sulautumisen täytäntöönpanopäivän (eli 1.9.2021) jälkeisenä kymmenentenä työpäivänä (eli 15.9.2021) Anoran kolmen suurimman osakkeenomistajan perusteella. Valtioneuvoston kanslia oli Anoran toiseksi suurin omistaja 15.9.2021. Tämä jälkeen Valtioneuvoston kanslian omistus on siirtynyt Solidium Oy:lle 25.11.2021 julkaistun liputusilmoituksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä sekä hallituksen palkitsemisesta. Toimikunta toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 31.1.2022.

Nimitystoimikunnan tehtäviä ja kokoonpanoa on kuvattu tarkemmin Anoran verkkosivuilla osoitteessa: https://anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Michael Holm Johansen, Anoran hallituksen puheenjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Oslo Børs

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano