logo
19.04.2022 - 14:30

Anoran vuosikertomus 2021 sekä palkitsemisraportti 2021 on julkaistu

Anora Group Oyj Pörssitiedote 19.4.2022 klo 14.30

Anoran vuosikertomus 2021 sekä palkitsemisraportti 2021 on julkaistu

Anora Group Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen 2021. Vuosikertomus sisältää liiketoimintakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, EU:n taksonomia-asetuksen mukaisen selvityksen, tilinpäätöksen liitetietoineen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin vuodelta 2021. Vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Suomenkielinen vuosikertomus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa anora.com/sijoittajat.

Anoran vuosikertomus on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastaja on varmentanut ESEF-tilinpäätöksen, ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa anora.com/sijoittajat.

Suomenkielinen palkitsemisraportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa anora.com/sijoittajat.

Anora Group Oyj

Lisätietoja:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anoran vuosikertomus 2021 sekä palkitsemisraportti 2021 on julkaistu