logo

Palkitseminen

Anoran yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Nimitystoimikunta ei ole jäsenyytensä perusteella oikeutettu palkkioon yhtiöltä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Hallitus päättää johtoryhmän palkitsemisesta toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella, jonka henkilöstövaliokunta on etukäteen tarkistanut.

Yhtiö on Hallinnointikoodin mukaisesti julkistanut palkitsemisraporttinsa 2022 yhtiön verkkosivuilla. Lataa Palkitsemisraportti 2022 tästä.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Lataa Anoran toimielinten palkitsemispolitiikka tästä.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden 2022 aikana toimikausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:

Euroa

Vuosipalkkio, hallitus

Kokouspalkkiot, hallitus*

Vuosipalkkio, valiokunta

Kokouspalkkiot, valiokunta*

Yhteensä

Michael Holm Johansen, puheenjohtaja

53 335

13 800

10 000

6 600

83 773

Sanna Suvanto-Harsaae, varapuheenjohtaja

57 500

12 000

10 000

6 000

85 500

Jyrki Mäki-Kala, jäsen

40 000

9 600

10 000

5 400

65 000

Torsten Steenholt, jäsen

40 000

12 000

4 000

6 000

62 000

Kristen Ægidus, jäsen

40 000

12 000

4 000

6 000

62 000

Ingeborg Flønes, jäsen

40 000

13 200

4 000

5 400

64 400

Christer Kjos, jäsen 11.5.2022 asti

30 000

7 800

5 000

3 000

45 800

Annareetta Lumme-Timonen, jäsen 11.5.2022 asti

30 000

6 000

5 000

3 000

44 600

Nils Selte, jäsen 11.5.2022 asti

10 000

4 800

-

3 600

18 400

Sinikka Mustakari, jäsen 11.5.2022 asti

10 000

3 000

-

1 800

14 800

Arne Larsen, jäsen

-

9 600

-

-

9 600

Jussi Mikkola, jäsen

-

9 600

-

-

9 600

Yhteensä

350 833

114 000

52 000

48 600

565 433

* Kokouspalkkiot raportoidaan vuodelle, jolloin ne on maksettu.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Pekka Tennilälle tilikauden 2022 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1 140 816 euroa seuraavasti:

Palkkio

Maksettu

2022, euroa

%

Kertynyt 2022,

maksetaan 2023

Kiinteä peruspalkka ja puhelinetu

484 800

42%

-

Luontoisedut

221 856

19%

0

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot (1

434 160

38%

-

Kokonaispalkitseminen

1 140 816

100%

* Maksetut lyhyen tähtäimen kannustinpalkkiot perustuvat vuoden 2021 suoritukseen.

Lisätietoja toimitusjohtajan palkkioista löytyy vuoden 2022 palkitsemisraportista.