logo

Palkitseminen

Anoran yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Nimitystoimikunta ei ole jäsenyytensä perusteella oikeutettu palkkioon yhtiöltä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Hallitus päättää johtoryhmän palkitsemisesta toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella, jonka henkilöstövaliokunta on etukäteen tarkistanut.

Yhtiö on Hallinnointikoodin mukaisesti julkistanut palkitsemisraporttinsa 2021 yhtiön verkkosivuilla. Lataa Palkitsemisraportti 2021 tästä.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Lataa Anoran toimielinten palkitsemispolitiikka tästä.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden 2021 aikana toimikausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:

Euroa

Toimikausipalkkiot

Kokouspalkkiot (1

Valiokuntien kokouspalkkiot (1

Yhteensä

Yhdistyneen yhtiön hallituksen jäsenet 1. syyskuuta 2021 alkaen

Michael Holm Johansen, puheenjohtaja

16 000

4 800

1 200

22 000

Sanna Suvanto-Harsaae, varapuheenjohtaja

42 000

15 600

43 200

100 800

Jyrki Mäki-Kala, jäsen

28 000

7 800

5 400

41 200

Torsten Steenholt, jäsen

24 000

14 400

7 200

45 600

Kristen Ægidus, jäsen

8 000

4 800

1 200

14 000

Ingeborg Flønes, jäsen

8 000

4 800

4 800

17 600

Nils Selte, jäsen

8 000

3 600

3 600

15 200

Sinikka Mustakari, jäsen

8 000

2 400

600

11 000

Arne Larsen, jäsen


3 000


3 000

Jussi Mikkola, jäsen


1 800


1 800

Hallituksen jäsenet ennen Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanoa 1. syyskuuta 2021

Tiina Lencioni, jäsen

16 000

4 200

2 400

22 600

Jukka Ohtola, jäsen

16 000

5 400

1 800

23 200

Anette Rosengren, jäsen

16 000

10 800

-

26 800

Jukka Leinonen, jäsen

16 000

5 400

1 800

23 200

1) Kokouspalkkiot on esitetty siltä vuodelta, jona ne on maksettu.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Pekka Tennilälle tilikauden 2021 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 872 031 euroa seuraavasti:

Euroa
Kiinteä peruspalkka ja puhelinetu

376 747

Luontoisedut

18 248

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot (1

145 037

Sitouttava kannustinohjelma (2

331 999

Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot

-

Kokonaispalkitseminen

872 031

Kiinteän palkitsemisen osuus kokonaispalkitsemista

45 %

Muuttuvan palkitsemisen osuus kokonaispalkitsemista

55 %

1) Maksettu lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustuu edellisen vuoden suoritukseen.

2) Palkkio joka perustuu sitouttavaan kannustinohjelmaan, joka kattaa Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n yhdistymisen toteutus- ja toteutumisen jälkeiset vaiheet.

Toimitusjohtajalle vuoden 2021 perusteella erääntyvä, vielä maksamatta oleva muuttuva palkitseminen on esitetty palkitsemisraportissa.