logo

Palkitseminen

Anoran yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Nimitystoimikunta ei ole jäsenyytensä perusteella oikeutettu palkkioon yhtiöltä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Hallitus päättää johtoryhmän palkitsemisesta toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella, jonka henkilöstövaliokunta on etukäteen tarkistanut.

Yhtiö on Hallinnointikoodin mukaisesti julkistanut palkitsemisraporttinsa 2020 yhtiön verkkosivuilla. Lataa Palkitsemisraportti 2020 tästä.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Lataa Anoran toimielinten palkitsemispolitiikka tästä.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden 2020 aikana toimikausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:

EuroaToimikausipalkkiotKokouspalkkiot(1Valiokuntien kokouspalkkiot (1Yhteensä
Sanna Suvanto-Harsaae48 00021 60025 20094 800
Jyrki Mäki-Kala (4.6.2020 alkaen)17 5007 2003 600 28 300
Tiina Lencioni24 00010 8004 80039 600
Jukka Ohtola24 00010 8002 40037 200
Anette Rosengren, jäsen (15.5.2019 alkaen)24 00021 600-45 600
Torsten Steenholt24 00021 6007 20052 800
Jukka Leinonen (4.6.2020 alkaen)14 0007 2001 20022 400
Kai Telanne (4.6.2020 asti)13 1253 6001 20017 925
Kim Henriksson (4.6.2020 asti)10 5006 0003 60020 100

1) Kokouspalkkiot on esitetty siltä vuodelta, jona ne on maksettu.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Pekka Tennilälle tilikauden 2020 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 573 679 euroa seuraavasti:

Euroa
Kiinteä peruspalkka ja puhelinetu304 481
Luontoisedut12 780
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot (1-
Kertaluonteinen sulautumisprojektiin liittyvä palkkio (2229 530
Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot (326 888
Kokonaispalkitseminen573 679
Kiinteän palkitsemisen osuus kokonaispalkitsemista55 %
Muuttuvan palkitsemisen osuus kokonaispalkitsemista45 %

1) Maksetut lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot esitetään siltä vuodelta, jona ne on maksettu ja maksu perustuu edellisen vuoden suoritukseen.

2) Vuonna 2020 toimitusjohtajalle maksettiin kertaluonteinen käteispalkkio, joka perustui hänen poikkeukselliseen suoritukseensa Altian ja Arcuksen fusion neuvotteluissa ja valmisteluissa.

3) Pitkän aikavälin käteispohjaisen kannustinohjelman 2017-2019 perusteella maksettu palkitseminen.

Toimitusjohtajalle vuoden 2020 perusteella erääntyvä, vielä maksamatta oleva palkitseminen

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmatEuroa
Lyhyen aikavälin kannustinohjelman 2020 suoritustavoitteiden saavuttamisen perusteella erääntyvä palkitseminen150 000
Sitouttava kannustinohjelma (1
Pitkän aikavälin kannustinohjelmat-

1) Sitouttava kannustinohjelma liittyen Altian ja Arcuksen yhdistymisen toteuttamis- ja toteutumisen jälkeiseen vaiheeseen.