logo
Anora - Hallinnointi herokuva - lähikuva pellosta
Anora - Hallinnointi herokuva - lähikuva pellosta

Hallinnointi

Näiltä sivuilta löydät tietoa Anoran hallinnointiperiaatteista, jotka Anoran hallitus on hyväksynyt. Hallitus hyväksyy myös ohjeistuksia ja toimintapolitiikkoja täydentämään hallinnointiperiaatteita, mikä luo perustan Anoran tehokkaalle, hyvän hallinnointitavan mukaiselle johtamiselle ja ohjaukselle. Hallitus arvioi vuosittain hallinnointiperiaatteiden ajantasaisuuden.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Hallinnointiperiaatteet täydentävät osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen), kirjanpitolakia (1336/1997, muutoksineen), Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Anoran yhtiöjärjestystä. Lisäksi Anora noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi perustuu noudata tai selitä -periaatteelle, minkä vuoksi poikkeamiset Hallinnointikoodista tulee selittää ja julkistaa. Anora ei poikkea mistään Hallinnointikoodin suosituksista.

Yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa Anoran johtamisesta, ja heidän velvollisuutensa on lähtökohtaisesti määritelty osakeyhtiölaissa. Anoran johtaminen ja hallinnointi perustuvat myös yhtiökokouksen ja yhtiön tekemiin päätöksiin.

Hallitus varmistaa, että Anora noudattaa hyvän hallinnointitavan periaatteita.