logo

Yhtiökokous

Yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan Anoran ylin päättävä elin.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan Anoran ylin päättävä elin. Sen tehtävät ja toiminnot on määritelty osakeyhtiölaissa ja Anoran yhtiöjärjestyksessä. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai mikäli sitä edellytetään laissa.

Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen tai osakepääoman muuttamisesta sekä voitonjaosta, vahvistaa tilinpäätöksen sekä päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet, sekä päättää heidän palkitsemisestaan. Varsinainen yhtiökokous valitsee myös yhtiölle tilintarkastajan.

Lisäksi osakkeenomistaja voi pyytää, että hänen ehdotuksensa käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Tällainen pyyntö tulee tehdä kirjallisena Anoran hallitukselle viimeistään yhtiön verkkosivuilla määritettynä päivänä. Pyynnön katsotaan aina tulleen ajallaan, mikäli hallitukselle on ilmoitettu pyynnöstä viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta koskevan kutsun toimittamista.

Anoran yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta, aina kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Lisäksi Anora julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteella viipymättä sen jälkeen, kun hallitus on päättänyt kutsua yhtiökokouksen koolle. Kaikilla Anoran osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, mikäli he noudattavat kutsussa annettuja ohjeita. Osakkeenomistaja voi osallistua joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Jokainen osake tuottaa yhden ääneen yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen esityslista sekä päätösehdotukset ja muut yhtiökokouksen asiakirjat (kuten tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus) ovat saatavilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta Anoran verkkosivuilla. Kaikki hallituksen jäsenet (ja ehdokkaat) ja toimitusjohtaja ovat pääsääntöisesti yhtiökokouksessa läsnä. Lisäksi yhtiön tilintarkastajan tulee osallistua jokaiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja julkistetaan Anoran verkkosivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi yhtiökokouksen päätökset julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat tulee pitää yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan kyseistä yhtiökokouksesta.