logo

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Monimuotoisuus on keskeinen periaate Anoran hallituksen jäsenten valinnassa ja kokoonpanosta päätettäessä, jotta yhtiöllä on aina taitava, osaava, kokenut ja tehokas hallitus.

Monimuotoisuus on keskeinen periaate Anoran hallituksen jäsenten valinnassa ja kokoonpanosta päätettäessä, jotta yhtiöllä on aina taitava, osaava, kokenut ja tehokas hallitus. Monimuotoisuus on hyvin toimivan hallituksen keskeinen tekijä. Hallituksen on aina pystyttävä reagoimaan yhtiön liiketoiminnallisten ja strategisten tavoitteiden tarpeisiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön johtoa rakentavasti ja ennakoivasti. Monimuotoinen hallituksen kokoonpano tukee ja palvelee Anoran menestyksekkään kehityksen ja kasvun nykyisiä ja tulevia tarpeita. Nimitystoimikunnan tulee ottaa nämä monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan jäsenten valintaa koskevia ehdotuksiaan varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen monimuotoisuuteen kuuluu hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen ja kokemus eri ammattialoilta ja liiketoiminnan johtamisesta eri kehitysvaiheissa sekä hallituksen jäsenten erilaiset henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka lisäävät osaltaan hallituksen monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta tukee myös relevantti kokemus yhtiölle strategisesti tärkeiltä toimialoilta ja markkinoilta, nyt ja tulevaisuudessa, vahva kansainvälisen toimintaympäristön ja liiketoiminnan osaaminen sekä monipuolinen ikä-, toimikausi- ja sukupuolijakauma.

Molempien sukupuolten tulee olla edustettuina hallituksessa ja yhtiön tarkoituksena on ylläpitää hyvää ja tasapainoista sukupuolijakaumaa. Ylläpitääkseen tasapainoista sukupuolijakaumaa nimitystoimikunta pyrkii ottamaan edustajia molemmista sukupuolista hallituksen jäsenten valitsemis- ja arviointiprosessiin. Nimitystoimikunta valvoo arviointikeskusteluissaan monimuotoisuutta sekä kehitystä edellä kerrotun tavoitteen saavuttamiseksi ja siitä raportoidaan yhtiön hallintoa ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022