logo

Johtoryhmän tehtävät

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Anora-konsernin strategian toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Anoran hallitus valitsee johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana sekä muita hallituksen nimeämiä ylimmän johdon jäseniä. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään koko Anora-konsernia koskevia asioita. Johtoryhmä ei ole yhtiön päätöksentekoelin. Se avustaa toimitusjohtajaa Anora-konsernin strategian toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmä vastaa yhtiön liiketoiminnan avainalueiden johtamisesta kokonaisuudessaan, mikä edellyttää useiden kehitysprosessien, konserniperiaatteiden ja konsernimenetelmien suunnittelua, sekä talousasioiden kehityksen ja Anora-konsernin toimintasuunnitelman seurantaa. Hallitus on hyväksynyt johtoryhmän työjärjestyksen.

Lue lisätietoa johtoryhmän jäsenistä täältä.