logo

Lähipiiriliiketoimet

Anoran taloushallinto valvoo lähipiiriliiketoimia osana yhtiön tavanomaista raportointi- ja valvontaprosessia.

Hallinnointikoodin mukaan Anoran on arvioitava ja seurattava lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehdittava siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa. Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista.

Lähipiiriliiketoimet tehdään tavanomaisin markkinaehdoin ja asianmukaiset päätökset tehdään yhtiön hyväksymisohjeiden ja vakiintuneiden päätöksentekoa koskevien rajoitusten mukaisesti. Yhtiön taloushallinto valvoo lähipiiriliiketoimia osana Yhtiön tavanomaista raportointi- ja valvontaprosessia ja raportoi lähipiiriliiketoimista neljännesvuosittain tarkastusvaliokunnalle. Yhtiö raportoi lähipiiriliiketoimia koskevan päätöksentekomenettelynsä, mikäli lähipiiriliiketoimet ovat yhtiön kannalta olennaisia ja ne poikkeavat yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai on tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin. Yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien liiketoimia koskevat tiedot julkistetaan vuosittain yhtiön konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.