logo

Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtaja hoitaa Anoran juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Anoran hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot on yksilöity kirjallisessa palvelussopimuksessa. Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön liiketoiminnan johtamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta.

Toimitusjohtaja hoitaa Anoran juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on Suomen lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan tehtäviä ohjaa pääasiassa osakeyhtiölaki. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi, kehittää yhtiötä hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Toimitusjohtaja on myös vastuussa siitä, että yhtiötä johdetaan soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu hallituksen kokouksiin ja käyttää siellä puhevaltaa.


Pekka Tennilä - CV kuva - 800x800

Pekka Tennilä

Toimitusjohtaja

Twitter: @PekkaTennila

s. 1969, kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus: 32 604 Anoran osaketta

Keskeinen työkokemus: Altian toimitusjohtaja vuodesta 2014, Altian johtoryhmän jäsen vuodesta 2014, Altiassa vuodesta 2014.

Ennen Altiaa toiminut Carlsberg-konsernin Baltian liiketoiminta-alueen toimitusjohtajana sekä muissa johtotehtävissä Carlsberg-konsernissa.

Keskeiset luottamustehtävät: Raisio-konsernin hallituksen jäsen Suomen Elintarviketeollisuusliiton (ETL) hallituksen jäsen Marketing Finlandin hallituksen jäsen

Pekan LinkedIn-profiili >