logo

Vastuullisuustiekartta

Vastuullisuustiekarttamme perustuu vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla tehtyyn olennaisuusanalyysiin. Teimme 20 syvähaastattelua ulkoisten sidosryhmiemme kanssa keskittyen asiakkaisiin ja rahoitusyhteisöön. Tämän lisäksi julkaisimme avoimen kyselyn, johon saimme yli 200 vastausta työntekijöiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltä. Anoran ESG-strategiaan on määritetty kolme keskeistä aluetta: planeetta, ihmiset ja tuote.

Tieteeseen perustuvat tavoitteet

Olemme sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet. Tieteeseen perustuvat tavoitteet ‑aloitteella (Science Based Targets eli SBTi) kannustetaan yrityksiä siirtymään kohti hiilidioksidipäästötöntä taloutta määrittelemällä ja edistämällä parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvassa tavoitteiden asettamisessa.

Planeetta

Anoran oma tuotanto on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä ilman päästöhyvityksiä, ja 30 prosenttia viljapohjaisista väkevistä alkoholijuomistamme on regeneratiivisesti viljeltyjä. Tuotantomme perustuu kiertotalouteen. Tuemme luonnon monimuotoisuutta ja käytämme planeettamme vesivaroja huolellisesti: suojelemme pohjavesiä alueella, joka vastaa 1 500 jalkapallokenttää. Olemme sitoutuneet tieteellisiin tavoitteisiin ja pyrimme 38 prosentin vähennykseen päästöluokissa 1–3 vuoteen 2030 mennessä ja nettonollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä.

1

Oma tuotantomme on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä, ja Koskenkorvan tislaamomme on hiilineutraali vuoteen 2026 mennessä. Toteutamme molemmat tavoitteet ilman päästöhyvityksiä.

2

Tuemme regeneratiivista viljelyä ja pyrimme kasvattamaan regeneratiivisesti viljellyn ohran osuuden 30 prosenttiin omista viljaviinatuotteista vuoteen 2030 mennessä.

3

Parannamme kiertotaloutta vähentämällä jäteveden määrää 20 prosentilla, nostamalla jätteen kierrätysasteen 90 prosenttiin ja vähentämällä kaatopaikkajätteen nollaan vuoteen 2030 mennessä. 

Ihmiset

Anora on osallistava ja turvallinen työpaikka, joka edustaa pohjoismaisen kulttuurin monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja edistyksellisyyttä. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja vahva turvallisuuskulttuuri. Arvoketjumme on reilu ja läpinäkyvä. Hankimme tuotteet kestävästi ja suojelemme ihmisoikeuksia.

1

Meillä on reilu ja avoin arvoketju. Kestävyyssertifikaatit ja auditoinnit kattavat 100 prosenttia riskimaista, ja 100 prosenttia toimittajista on allekirjoittanut toimittajien toimintaohjeet vuoteen 2023 mennessä.

2

Varmistamme monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden työssä omissa toiminnoissamme, ja laajennamme tämän käytännön kumppaneihin vuoteen 2030 mennessä.

3

Lisäämme turvallisuushavaintojen määrää ja vähennämme poissaoloon johtavien onnettomuuksien määrän nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Tuote

Anora edistää kestävää juomakulttuuria. Tarjoamme enemmän alkoholittomia tai matala-alkoholisia juomia ja tuemme siirtymistä vastuulliseen juomiseen. Edistämme siirtymistä ilmastoystävällisiin pakkauksiin ja lisäämme Anoran kestävän kehityksen mukaisesti tuotettujen tuotteiden osuutta. 

1

Kaikki pakkauksemme ovat vuoteen 2030 mennessä kevyitä, sataprosenttisesti kierrätettäviä ja valmistettu sertifioiduista lähteistä peräisin olevista tai kierrätetyistä materiaaleista. Anoran pakkausten hiilijalanjälki on selvästi alan keskiarvoa alhaisempi. Lue lisää täältä

2

Lisäämme kestävien vaihtoehtojen määrää ja kasvatamme alkoholittomien ja matala-alkoholisten tuotteiden määrää.

3

Tuemme valistuskampanjoita modernin ja vastuullisen juomakulttuurin tukemiseksi.