logo
Anora politiikat herokuva
Anora politiikat herokuva

Politiikat ja sertifikaatit

Tältä sivulta löydät tietoa Anoran toimintaohjeista ja politiikoista, kuten toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille, lahjonnanvastaiset ohjeet toimittajille ja alihankkijoille sekä Rajamäen tehtaan elintarviketurvallisuuspolitiikan.

Eettiset periaatteet (Code of Conduct)

Anoran eettisissä peeriaatteissa (Code of Conduct) kuvataan, kuinka sitoudumme vastuullisuuteen ja lahjomattomuuteen. Anoran eettisten periaatteiden kulmakivet ovat Työntekijämme, Liiketoimintamme ja Lahjomattomuus. Lue lisää eettisistä periaatteista täältä.

Anoran toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille

Olemme laatineet omat toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille (Anora Code of Conduct for Suppliers and Subcontractors), jotka on vuodesta 2017 alkaen liitetty osaksi hankintasopimuksia. Toimintaohjeet perustuvat pääosin samoihin kansainvälisiin sopimuksiin ja periaatteisiin kuin amfori BSCI:n eettiset periaatteet. Lataa ohjeet (englanniksi) tästä.

Anoran lahjonnanvastaiset ohjeet toimittajille ja alihankkijoille

Lataa ohjeet (englanniksi) tästä.

Anoran vastuullisen hankinnan periaatteet

Olemme koonneet kestävän hankinnan periaatteemme ja toimintatapamme yhdelle lehdelle. Tutustu Anoran vastuullisen hankinnan periaateisiin (englanniksi) tästä.

Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Tämä politiikka pohjautuu Anoran vastuullisuustyöhön, joka määrittää vastuullisuustavoitteet ja pohjautuu YK:n vastuullisuustavoitteille. Laatu,- turvallisuus,- ja ympäristöasiat ovat osa yhtiön vastuullisuustyötä ja niiden esimerkillinen johtaminen ja toteutus ovat Anoralle ensiarvoisen tärkeitä arvoja. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen huomioiden alla olevien periaatteiden vaatimukset.

 • Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme huomioiden sidosryhmiemme, kuluttajien, erityisesti asiakkaidemme, päämiestemme ja sopimuskumppaniemme toiveet ja tarpeet. Tuotamme lisäarvoa toimittamalla kannattavia, korkealaatuisia tuotteita ja palveluja huomioiden samalla ympäristön ja työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

 • Varmistamme valmistamiemme ja markkinoimiemme tuotteiden turvallisuuden kohtuullisesti käytettynä.

 • Pyrimme minimoimaan vaikutuksemme ympäristöön ja ilmastoon ja tavoittelemme hiilineutraalia tuotantoa.

 • Pyrimme varmistamaan ihmisoikeuksien ja hyvien työolosuhteiden toteutumisen sekä omassa toiminnassa että toimitusketjussa.

 • Käytämme valmistusprosessissamme ensiluokkaisia ja korkealaatuisia raaka-aineita, esim. pohjavettä, ja pyrimme vähentämään jäteveden määrää.

  .

Panostamme erityisesti:

 • Liiketoimintaprosessien tehokkuuteen

 • Hävikin pienentämiseen

 • Raaka-aineiden ja lopputuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseen ja jatkuvaan parantamiseen

 • Energian, luonnonvarojen ja materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen

 • Ympäristön pilaantumisen estämiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen

 • Pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

 • Sairaspoissaolojen sekä työtapaturmien määrän vähentämiseen, ennakoivaan työterveyshuoltoon sekä läheltä piti -tilanteiden raportointiin ja toiminnan kehittämiseen niiden pohjalta

 • Luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen mm. metsänkäyttösuunnitelman toteutuksella ja tukemalla hiilineutraalia viljelyä

 • Noudatamme toimintamaidemme lakeja, määräyksiä ja alan sääntöjä.

 • Vastuu laatu-, turvallisuus- ja ympäristöperiaatteiden toteutuksesta on ylimmällä johdolla, kustakin toiminnosta vastuullisella sekä kullakin työntekijällä omien vaikutusmahdollisuuksiensa mukaisesti.

 • Edistämme politiikan mukaista toimintaa myös toimitusketjussamme.

Lataa Anoran laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka PDF-muodossa tästä.

Anoran laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifikaatit (englanniksi)

Elintarvikevalvonnan raportit

Rajamäen tehtaan elintarviketurvallisuuspolitiikka

Uskomme Anoran Rajamäen tehtaalla, että menestys riippuu kuluttajien ja asiakkaiden odotukset täyttävien tuotteiden, pakkausten ja palveluiden toimittamisesta. Haluamme varmistaa elintarviketurvallisuuden kaikkien tehtaan valmistamien tuotteiden osalta.

Rajamäen alkoholijuomatehdas sitoutuu pitämään yllä kuluttajien luottamusta tuotteisiinsa kehittämällä ja ylläpitämällä elintarviketurvallisuusjärjestelmää ja -käytäntöjä.

Elintarviketurvallisuuden huomiointi on jokaisen ammattitaitoisen työntekijän velvollisuus, jolla on suora vaikutus tuotteidemme raaka-aineisiin, pakkauksiin, valmistukseen, varastointiin tai kuljetukseen.

Seuraavat elintarviketurvallisuutta koskevat periaatteet ovat perustana Rajamäen alkoholijuomatehtaan sitoutumisessa elintarviketurvallisuuteen:

 • Valmistaa ja toimittaa tuotteita, jotka täyttävät elintarviketurvallisuus standardia koskevat vaatimukset.

 • Täyttää tai ylittää kaikki lakisääteiset tai asiakkaiden edellyttämät elintarviketurvallisuutta koskevat vaatimukset.

 • Varmistaa kestävä elintarviketurvallisuuden toteutuminen käyttämällä järjestelmää, joka täyttää myös ISO 22000:2018 vaatimukset.

 • Arvioida elintarviketurvallisuuden toteutuminen ja jatkuva parantaminen säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.

 • Ottaa elintarviketurvallisuus osaksi liiketoimintasuunnitelmia ja siten varmistaa, että elintarviketurvallisuus on yhdistetty osaksi yrityksen toimintaa.

 • Varmistaa, että tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat samoihin elintarviketurvallisuusvaatimusten noudattamiseen arvioimalla heidän toimittamia materiaaleja ja palveluja auditointien ja vastaanottotarkastusten avulla.

 • Viestimä elintarviketurvallisuusvaatimukset kuluttajille, asiakkaille sekä sidosryhmille, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa Rajamäen tehtaan elintarviketurvallisuusjärjestelmään.

FSSC 22000 -sertifikaatti