logo
Anora - Ihmiset
Anora - Ihmiset

Ihmiset

Anora on osallistava ja turvallinen työpaikka, joka edustaa pohjoismaisen kulttuurin monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja edistyksellisyyttä.

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja vahva turvallisuuskulttuuri. Arvoketjumme on reilu ja läpinäkyvä. Hankimme tuotteet kestävästi ja suojelemme ihmisoikeuksia.

Olemme liittyneet YK:n Global Compactiin osana vastuullisuusohjelmaamme.

UN Global Compact
UN Global Compact
Anora - Ihmiset - 1

Meillä on reilu ja avoin arvoketju. Kestävyyssertifikaatit ja auditoinnit kattavat 100 prosenttia riskimaista, ja 100 prosenttia toimittajista on allekirjoittanut toimittajien toimintaohjeet vuoteen 2023 mennessä.

Anora - Ihmiset - 2

Varmistamme monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden työssä omissa toiminnoissamme, ja laajennamme tämän käytännön kumppaneihin vuoteen 2030 mennessä.

Anora - Ihmiset - 3

Lisäämme turvallisuushavaintojen määrää ja vähennämme poissaoloon johtavien onnettomuuksien määrän nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää turvallisuudesta >

Anora - vastuullista viinintuotantoa

Tuemme vastuullista viinintuotantoa

Viinien kulutustottumukset kehittyvät jatkuvasti kestävämpään ja terveellisempään suuntaan. Eettisyyden varmistaminen viinien tuotannossa on myös Anoran vastuullisuustyön keskiössä.

Read More