logo
Anora - Merger herokuva - ihmisiä puutarhassa illalla
Anora - Merger herokuva - ihmisiä puutarhassa illalla

Altia ja Arcus yhdistyvät johtavaksi viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditaloksi

Altian ja Arcuksen yhdistyminen

Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n hallitukset ovat 29.9.2020 tiedottaneet yhdessä, että Altia ja Arcus ovat solmineet yhdistymissopimuksen, jolla muodostetaan johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo. Uuden yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee ANORA GROUP Oyj. Altian osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumissuunnitelman ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.11.2020.

Yhdistyminen toteutetaan lain mukaisena rajat ylittävänä absorptiosulautumisena, jossa Arcus sulautuu Altiaan ja purkautuu.

Arkuksen osakkeenomistajat saavat 0,4618 uutta Altian osaketta jokaista omistamaansa Arcuksen osaketta kohti, eli yhdistymisen jälkeen Altian osakkeenomistajien omistusosuus Yhdistyneessä Yhtiössä on 53,5 % ja Arcuksen osakkeenomistajien 46,5 %.

Altia ehdottaa, että se maksaa ylimääräistä osinkoa yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa, mikä vastaisi 0,40 euroa osaketta kohti, Altian osakkeenomistajille ennen sulautumisen toteutumista. Ylimääräinen osinko maksetaan Altian vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän vuoden 2020 loppuun mennessä maksettavan 0,21 euron osakekohtaisen osingon lisäksi.

Uuden yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee ANORA GROUP Oyj.

Lue pörssitiedote yhdistymisestä kokonaisuudessaan (29.9.2020). Julkistustilaisuuden videotallenteen voi katsoa täältä. Tutustu tiivistelmään Altian ja Arcuksen yhdistymisestä.

Avaintietoja

  • ANORA tulee tarjoamaan ainutlaatuisen valikoiman ikonisia paikallisia, alueellisia ja globaaleja brändejä. Tämä yhdistettynä syvälliseen kuluttajatuntemukseen ja vahvaan innovaatiokyvykkyyteen mahdollistaa sen, että ANORA pystyy saavuttamaan kasvua ja vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin entistä paremmin.

  • ANORAlla tulee olemaan vahva asema pohjoismaisilla markkinoilla, tehden siitä houkuttelevan kumppanin Pohjoismaat kattavien erinomaisten markkinakanavoidensa kautta.

  • Sulautuminen kasvattaa voimakkaasti skaalaa ja tehostaa näin ollen odotettavasti koko arvoketjua. Yhdistymisen seurauksena kasvaneiden sisäisten volyymien kautta muodostuu entistä kilpailukykyisemmät Industrial- ja Logistics-liiketoimintayksiköt.

  • Vahvan yhdistetyn kassavirran avulla ANORAlla on hyvä asema vahvemmalle kansainväliselle laajentumiselle.

  • Vahva arvonluonti merkittävistä synergioista, 8-10 miljoonan euron  potentiaaliset vuotuiset nettokäyttökatesynergiat on identifioitu.

  • ANORAn alustava yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on 640 miljoonaa euroa, ja ANORA työllistää 1 100 ammattilaista Pohjoismaissa ja Baltiassa

Anoran tuleva johtoryhmä

Nimitykset tulevan Anora Group Oyj:n johtoryhmään – Sulautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 1.9.2021 (pörssitiedote 18.8.2021) Katso Anoran EMT:n CV esitykset tästä.

Aikataulu

29.9.2020: Julkistus 23.10.2020: Sulautumisesitteen julkistaminen 12.11.2020: Altian ja Arcuksen ylimääräiset yhtiökokoukset - kummankin yhtiön osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumissuunnitelman 25.11.2020: Altian osingonmaksu (yhtiökokouksen valtuutus, 0,21e osakkeelta) 1.9.2021: Odotettu sulautumisen toteutuminen Sulautumisen yhteydessä Altian ylimäääräinen osingonmaksu (0,40e osakkeelta)

  • Osingon irtoamispäivä 26.8.2021

  • Osingon täsmäytyspäivä 27.8.2021

  • Osingon maksupäivä 3.9.2021


Sanna Suvanto-Harsaae yhdistymisen tiedotustilaisuudessa 2020

“Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme julkistaa Altian ja Arcuksen sulautumisen sekä ilmoittaa, että uudella yhtiöllä, Anora Groupilla tulee olemaan pääkonttori Helsingissä. Tämä kahden tasavertaisen pohjoismaisen yhtiön yhdistyminen on looginen jatkumo Altian strategisella matkalla, joka alkoi vuonna 2018 listautumisannilla.

Yhdessä nämä kaksi innovatiivista yhtiötä ovat ottamassa tärkeää askelta matkalla Pohjoismaiden viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditaloksi, jolla on erinomainen kasvupotentiaali myös Pohjoismaiden ulkopuolella.”

- Sanna Suvanto-Harsaae, Altian hallituksen puheenjohtaja


Michael Holm Johansen yhdistymisen tiedotustilaisuudessa 2020

“Arcuksella ja Altialla on vahva pohjoismainen asema, joka perustuu pitkään perinteeseen, ikonisiin brändeihin ja ainutlaatuiseen ymmärrykseen pohjoismaisesta kuluttajasta.

Tämä sulautuminen luo merkittävää arvoa kummankin yhtiön osakkeenomistajille ja Yhdistynyt Yhtiö tulee olemaan taloudellisesti entistä vahvemmassa asemassa tavoitellakseen kasvua pohjoismaista ydinliiketoimintaansa laajemmalla alueella. Yhtiö tulee olemaan asiakkaille ja päämiehille houkutteleva yhtiö, joka pystyy työllistämään parasta osaamista.”

- Michael Holm Johansen, Arcuksen hallituksen puheenjohtaja


Pekka Tennilä yhdistymisen tiedotustilaisuudessa 2020

“Kasvaneen skaalan ja tehokkaamman tuotannon kautta voimme vahvistaa johtavaa kestävyysasemaamme entisestään. Yhdistämällä resurssimme luomme merkittävää kasvupotentiaalia viennille ja paremmat mahdollisuudet viedä ikonisia brändejämme sekä kestäviä pohjoismaisia juomakokemuksia uusille markkinoille.

Uskon yhdistymisen myös parantavan asemaamme houkuttelevana työnantajana Pohjoismaissa ja tarjoavan entistä parempia kehittymismahdollisuuksia ammattilaisillemme Pohjoismaisessa inklusiivisessa työkulttuurissa.”

- Pekka Tennilä, Altian toimitusjohtaja


Kenneth Hamnes yhdistymisen tiedotustilaisuudessa 2020

“Uusi yhtiö tulee olemaan vahva ja näkyvä pohjoismainen yksikkö.

Yhdessä tulemme tarjoamaan parempia mahdollisuuksia kansainvälisille edustajillemme ja päämiehillemme, ja tästä hyötyvät myös asiakkaamme.”

- Kenneth Hamnes, Arcuksen toimitusjohtaja


Ylimääräinen yhtiökokous

Altian ylimääräinen yhtiökokous 2020 pidettiin 12.11.2020. Altian osakkeenomistajat hyväksyivät Altian ja Arcuksen yhdistymisen. Lue lisää yhtiökokouksesta täältä.

Yhdistymiseen liittyvät materiaalit

Pörssitiedotteet

Sulautumisesite ja esitteen täydennykset

Muita materiaaleja

Arcuksen taloudellista tietoa

Altian taloudellista tietoa

Altian taloudelliset raportit löytyvät Raporit ja esitykset -sivulta.